UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 9

17:10 / 28 februari 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Diamyd Medical har VD Elisabeth Lindner dubblat sitt innehav genom att köpa 16 563 st aktier. I dagsläget äger hon 33 519 st aktier i bolaget.

  • Fredrik Mattsson, styrelseledamot i Vitrolife, har köpt 3 000 st aktier i bolaget. Köptransaktioner har dominerat handeln i Vitrolife under senaste tid.

  • I BioGaia har  Bo Möllstam i två omgångar sålt 6 000 st aktier och forskningschefen Eamonn Connolly har sålt 1 000 st.

  • Anna Hultin Stigenberg, styrelseledamot i Arcam, köper för egen räkning 35 000 st aktier i bolaget. Sammanlagt äger hon nu 75 000 st aktier i Arcam.

  • Mark Anthony Hauschildt är största ägare i AllTele och har under 2011 års början fortsatt att utöka sitt innehav. Senast köpte han 62 666 st aktier och hans totala aktieinnehav uppgår till 2 250 114 st aktier vilket motsvarar 20,7 % av kapitalet och rösterna.

  • I Indutrade har en rad insiderköp tagit plats. Sammanlagt har 4 000 st aktier köpts av insynsregistrerade personer.

  • Johan Ljungberg, styrelseledamot samt storägare i Atrium Ljungberg genomförde en rad större köp i bolaget under december 2010. Den 18:e februari köpte han ytterligare 350 000 st aktier. I skrivande stund äger Johan Ljungberg 1 206 400 st A-aktier samt 22 031 233 st B-aktier själv och genom bolag.

  • Efter Waldirs bud på NetonNet har en rad insynsregisterade personer sålt sina innehav. Bland dessa finns bland annat VD Anders Halvarsson och Hans-Krister Andersson, en av storägarna tillika grundarna.