UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 7

17:01 / 14 februari 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I AllTele har största ägaren Mark Hauschildt ökat innehavet i flera transaktioner. Han har nettoköpt totalt 634 929 aktier motsvarande cirka 5,8% av aktiekapitalet vilket gör att hans totala ägande nu uppgår till 20,1% av aktiekapitalet.

  • I Uniflex har VD Jan Bengtsson sålt totalt 17 735 aktier i flera transaktioner. Han har samtidigt tecknat 25 000 nya aktier i ett optionsprogram vilket gör att hans totala ägande ökat med strax över 7000 aktier.

  • I Cellavision har COO Stefan Bengtsson sålt 6000 aktier vilket motsvarar halva innehavet.

  • I Fortnox har Erik Lindeberg, affärsområdeschef, köpt 40 000 aktier.

  • I Diamyd har Darren Wolfe sålt 3000 aktier. Darren är VD för Diamyds amerikanska dotterbolag. Han äger efter transaktionen 20 520 aktier.

  • I Biogaia har Linda Hedlund, IT-chef, sålt 1200 aktier. Hon äger efter transaktionen 500 aktier.