UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

WeSC - Update

09:34 / 13 december 2011 Article

Nyheter

7/12: WeSC offentliggör rapporten för Q2 2011/12. I rapporten skriver bolaget att man gör bedömningen att marknadsförutsättningarna behöver förbättras väsentligt under våren 2012 för att tillväxtmålen under verksamhetsåret 2011/12 ska kunna uppnås. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten.

11/11: Försäljningen under andra kvartalet uppgick till cirka 92 MSEK, vilket för första halvåret (maj 2011 - oktober 2011) innebär en försäljning om cirka 200 MSEK. Detta motsvarar en ökning om cirka 1 procent för första halvåret i lokala valutor och en minskning om ca 5 procent för första halvåret i SEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

25/10: WeSC bekräftar att tillväxtmålen för räkenskapsåret 2011/2012 ligger kvar på en tillväxt i lokala valutor i intervallet 15-20 % samtidigt som tillväxten i svenska kronor bedöms hamna i intervallet 10-15 %. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

3/10: WeSC har avslutat införsäljningen av vårkollektionen 2012 och ordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/9: WeSC har träffat en överenskommelse med Novo Distribution om distribution i Kina. Novo arbetar med ett antal globala varumärken som exempelvis Replay, Miss Sixty, Billabong mfl på den kinesiska marknaden med stor framgång. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

12/7: WeSC har inlett ett samarbete med den innovativa konceptbilstillverkaren smart som ingår i Daimler-koncernen. Samarbetet inkluderar två produkter vilka kännetecknar och representerar de båda företagen; en smart BRABUS tailor-made by WeSC samt en specialdesignad hörlur, något som gjorts unikt i detta samarbete mellan WeSC och smart. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

WeSC_teknisk

Stöd finns vid trendgolvet och motstånd hittar vi runt 33 kr samt vid trendtaket. Handeln sker till översålda nivåer. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Omsättningen under det andra kvartalet 2011/12 uppgick till 92,7 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -3,3 MSEK och således blev rörelsemarginalen negativ. Notera att soliditeten ökat och uppgår nu till 60,0 %. Under kvartalet har två nya konceptbutiker öppnats i Montreal och i Paris. Klicka här för fler nyckeltal.

update_nyckeltal

På Remiums prognoser förväntas aktien uppvisa en tillväxt på -4,8 % på 2011/12 års prognostiserade omsättning. Nettoskulden uppgick under det andra kvartalet till -12,2 MSEK. Jämför fler nyckeltal här.

Insider & Mäklarstatistik

WeSC_aktien

Totalt har 26 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Merrill Lynch International och Swedbank som huvudaktörer. Merrill Lynch har nettoköp 107 821 till en snittkurs på 39,33 kr. Swedbank toppar säljsidan med nettosälj 61 251 till en snittkurs på 40,16 kr. Klicka här eller på bilden för att få mer detaljerad information.

Under perioden har styrelseledamot Jan Carl Adelswärd köpt 3 500 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 113 800 aktier. Rickard Josephson (Produktions- och logistikchef samt CSR-ansvarig) har köpt totalt 6 250 aktier under tre olika omgångar. Josephsons totala innehav uppgår nu till 44 000 aktier. Redovisningschef Roger Sacklén har den 7e juli ökat sin portfölj med 104 aktier (tot. innehav om 2 604 aktier). För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här.

Framtiden

videointervju

I intervjun som publicerades den 16:e september berättade VD Greger Hagelin att hans uppfattning är att framtida produktions- och bomullskostnader kommer gå i en riktning som gynnar bolaget. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det tredje kvartalet 2011/12 är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 103,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 5,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5 %. Försämrad konjunktur har lett till svagare försäljning samtidigt som satsningen på nya marknader medfört ökade kostnader. Under våren 2012 väntas bolaget se positiva effekter av detta arbete. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Delårsrapport Q3 - 14 mar 2012