UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Trigon Agri - Update

10:18 / 29 december 2011 Article

Nyheter

4/8: Trigon Agri harvest update: The company has completed 81% of the winter wheat harvest and 94% of the rapeseed harvest, the two key early crops grown by the Group. Click here to read the whole press release.

23/6: Trigon Agri successfully closes a four-year bond loan of SEK 350 million. The loan will be used to increase the Company's harvested area for 2012. The loan has a term of four years and runs with a fixed interest rate of 11% per annum. Click here to read the whole press release.

Analys

Trigon_teknisk

Aktien handlas i en negativ trend på kort sikt. Stöd finns i spannet 7-7,35 kr. Motstånd finns vid 8,10 kr samt i spannet 9-9,15 kr. Klicka här för att läsa hela tekniska analysen.

Not: Den tekniska analysen genomfördes 19/12

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 203,3 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -92,2 MSEK och således blev rörelsemarginalen negativ. Värdeförändringar i biologiska tillgångar och lagerförändringar påverkade resultatet med -270,0 MSEK (-152,6) respektive 290,3 MSEK (196,4). Klicka här för fler nyckeltal.Trigon_nyckeltal

Enligt Remiums analytiker värderas aktien till P/E 18,5 och förväntas uppvisa en negativ tillväxt på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Under perioden har ingen insynsregistrerad handel skett. För att få ett bättre perspektiv om bolagets ägarstruktur, klicka här.Trigon_aktien

Totalt har 38 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med SEB Enskilda och Crédit Agricole Cheuvreux som huvudaktörer. SEB har nettoköp 169 188 till en snittkurs på 8,46 kr. Crédit Agricole toppar säljsidan med 234 168 nettosälj till en snittkurs på 7,92 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

VD Ülo Adamson berättade i intervjun som publicerades den 19e december att på grund av förändringarna i den globala ekonomin som rådit senaste månaderna så har bolaget valt att justera ned tidigare vision om en ökad skörd om 30-50%. Bolaget prognostiserar nu att den skördade arealen ska öka med 10% (för 2011/2012). Klicka här för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 123,2 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,1%. Bolaget fokuserar på att behålla en hög likviditet, dels för att kunna ta tillvara på eventuella förvärvsmöjligheter som skulle kunna uppstå. På kort sikt bedömer ledningen det som troligt att råvarupriserna fortsätter vara nedpressade. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 28 februari 2012