UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Tethys Oil - Update

13:30 / 22 december 2011 Article

Nyheter

15/12: Borrprogrammet onshore Sultanat Oman fortsätter. På Fahra-trenden har borrningen FS-17 påträffat ytterligare ett oljeförande förkastningsblock. Mer detaljerad information om de olika prospekten läser du om här.

15/12: Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman fortsätter och under november 2011 uppgick produktionen från testproduktionssystemet (Early Production System - "EPS") till sammanlagt 195 034 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 6 501 fat olja. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/11: Oljeproduktionen från Block 3 och 4 onshore fortsätter att öka och uppgick i oktober i genomsnitt till 6 989 fat olja per dag. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

21/10: Fortsatta borrframgångar på Block 3 onshore Oman. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet för mer detaljerad information.

10/10: Testproduktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman uppgick i september i genomsnitt till 6 365 fat olja per dag. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

29/9: Tethys Oil och det privata danska bolaget Odin Energi A/S har ingått ett investeringsavtal, som syftar till att ingå gemensamma strategiska investeringar i områden där båda bolagen besitter expertkunskap och har komparativa fördelar. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

19/9: Oljeproduktionen från Block 3 och 4 onshore Oman uppgick i augusti i genomsnitt till 4 947 fat olja per dag. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

10/8: Oljeproduktionen från Block 3 och 4 onshore Oman uppgick i juli i genomsnitt till 4 195 fat olja per dag. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Tethys_teknisk

Handeln sker i en negativ trend på kort samt lång sikt. Stöd finns vid 41,15 kr samt vid 38 kr. Motstånd finns vid 50 kr och 55 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Not: Den tekniska analysen genomfördes den 14e december

Tethys_graf

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 41,1 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 38,7 MSEK och således blev rörelsemarginalen 94,0%.  Bolaget presenterade den operativt starkaste kvartalsrapporten någonsin och produktionen från det tidiga produktionssystemet uppgick till 142 305 fat (64 585 fat) före statens andel. Jämförelsetalen avser föregående kvartal. Klicka här för mer information och ytterligare nyckeltal.

Nettoskulden uppgick till -60,3 MSEK. Notera att det egna kapitalet vid periodens utgång uppgick till 405,0 MSEK vilket är en ökning från föregående kvartal med 45,2 MSEK. Klicka här för fler specifika nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Under perioden har ingen insynsregistrerad handel skett. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här.

Tethys_aktien

Totalt har 36 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Handelsbanken och SEB enskilda som huvudaktörer. Handelsbanken har nettoköp 1 184 498 till en snittkurs på 47,27 kr. SEB Enskilda toppar säljsidan med 234 248 nettosälj till en snittkurs på 48,20 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

VD Magnus Nordin berättade i intervjun som publicerades den 28e november att det är viktigt för bolaget i form av framtida händelser att bygga upp ett andra ben utanför Oman. Bolaget tittar mer allmänt gällande denna fråga på den baltiska regionen. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 62,4 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 56,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 91,0%. Produktionen fortsätter att öka stadigt och vid ingången av Q4 är produktionsnivån 70% högre än tre månader tidigare. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 13 februari 2012