UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Studsvik - Update

10:26 / 5 december 2011 Article

Nyheter

29/11: Studsvik meddelar att bolaget har tecknat ett 7-årigt avtal med EDF Energy Nuclear Genera­tion Limited (EDF), värt MSEK 13,5 per år, för att utföra materialtester på utbränt bränsle och bränslematerial från AGR reaktorer (Advanced Gas cooled Reactors). Möjlighet finns att förlänga kontraktet med ytterligare 10 år. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

16/11: Studsvik offentliggör att man genom dotterbolaget Studsvik Scandpower tecknat ett avtal med den ryska kärnbränsletillverkaren JSC TVEL om försäljning av programvaror och relaterade tjänster under 2012. Värdet på ordern uppgår till MSEK 6,5. Klicka här för att läsa hela nyheten.

11/11: Studsvik har tecknat ett avtal med LLW Repository Ltd (LLWR) om att transportera och behandla 5 värmeväxlare från den nedlagda kraftanläggningen Magnox i Berkeley, Gloucestershire, England. Avtalets värde beräknas till 84 MSEK. Klicka här för att läsa nyheten.

8/11: Studsvik har genom dotterbolaget Studsvik Scandpower tecknat ett avtal med kinesiska CIAE (China Institute of Atomic Energy) om försäljning av programvaror för ett sammanlagt värde motsvarande MSEK 5,8. Ordern är Studsviks första större order på den snabbt växande kinesiska marknaden där ca 65 reaktorer beräknas byggas under de kommande 20 åren. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

27/10: Studsvik offentliggör rapporten för det tredje kvartalet. Bolaget rapporterade bland annat minskade förluster i USA och Storbritannien. Klicka här för att läsa hela kvartalsrapporten.

24/8: Studsvik skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu har utsett Anders Jackson till ny VD. Anders Jackson är 52 år och har sedan 2000 innehaft olika ledande positioner inom Westinghouse Electric Company, där han för närvarande är ansvarig för Europa, Mellanöstern och Afrika. Under perioden 1996-1998 var Anders Jackson anställd på Studsvik Core Analysis. Anders Jackson kommer att tillträda den 1 januari 2012. Klicka här för att läsa hela nyheten.

Analys

update_ta

Aktien befinner sig fortsatt i en negativ trend vilket den gjort under större delen av 2011. I skrivande stund sker handeln till 31,40 kr där stöd också sannolikt återfinns. På uppsidan är det närmast 35 kr som bör bevakas i egenskap av motstånd. Klicka här för att läsa den senaste tekniska analysen. (Notera att den tekniska analysen publicerades den 2:a december)

update_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/B 0,5 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 252,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -14,4 %. Rörelseresultatet uppgick till -10,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. Den tyska marknaden för service och underhållsarbeten bedöms sjunka permanent med 40 % som en följd av utfasningen av kärnkraften under perioden 2015-2022, för Studsviks vidkommande står denna del för ca 40% av omsättningen. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

update_maklarstat

Totalt har 26 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med Nordea Bank och Carnegie Bank som huvudaktörer. Nordea Bank (NDS) har nettoköpt 36 725 aktier till en köpsnittkurs på 34,26 kr. På säljsidan dominerar Carnegie Bank (CAR) som under perioden har nettosålt 32 291 aktier till en säljsnittkurs på 33,13 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

update_insider

Den senaste tidens insiderhandel i Studsvik har helt dominerats av Malte Edenius, VD för dotterbolaget Studsvik Scandpower. Sedan den 28:e oktober har Malte Edenius utökat sitt innehav från 15 000 aktier till dagens innehav om 50 200 aktier. Detta motsvarar ett nettoköp om 35 200 aktier. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här eller på bilden.

Framtiden

update_textintervju

Avgående VD Magnus Groth berättar i den senaste intervjun att de viktigaste faktorern för att kunna uppnå det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 8 % är en fortsatt resultatförbättring i USA och Storbritannien som i sin tur beror av konjunkturutvecklingen och Studsviks förmåga att bygga en stabil orderstock. Läs hela textintervjun här eller klicka på bilden ovan.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 336,1 MSEK motsvarande en tillväxt om -10,4 %. Beslutet att avveckla de tyska kärnkraftverken påverkar omsättningen negativt i. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,9 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,4 %. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakasBokslutskommuniké Q4 - 14 feb 2012