UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

ReadSoft - Update

10:21 / 21 december 2011 Article

Nyheter

14/12: ReadSoft och ACOM tecknar partneravtal för att leverera heltäckande lösningar för dokumentautomation till Sages marknad för affärssystem i Nordamerika. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

7/12: Ledande europeisk tillverkningskoncern av högteknologi tecknar avtal med ReadSoft. Affären, som inkluderar flera år av underhållsavtal, är värd 9,4 MSEK och är en av de största någonsin för ReadSoft. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

5/12: Global producent av konsumentvaror automatiserar sin orderhantering genom ett avtal med ReadSoft värt över 3,0 MSEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

23/11: En världsomspännande OEM-tillverkare av elektronik har valt ReadSofts SAP®-certifierade lösning för automatisk fakturahantering. Avtalet är värt över 2,8 MSEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/11: Per Åkerberg är ReadSoft ABs nye VD och koncernchef. Åkerberg kommer senast från befattningen som VD och koncernchef på Enea. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

17/10: Ett europeiskt multinationellt telekomföretag som använt sig av ReadSofts automatiska fakturahantering beslutade att utöka sin licens för att kunna omfatta större fakturavolymer. Avtalet är värt 2,8 MSEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

11/10: ReadSoft tecknar avtal värt 4,8 MSEK med stort malaysiskt konglomerat angående automatisering av finansiella processer. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

30/9: Ett globalt tillverkningsföretag baserad i nordamerika har valt ReadSofts SAP-certifierade lösning. Avtalet är värt 2,5 MSEK och tecknades under tredje kvartalet 2011. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

21/9: ReadSoft tecknar order värd 5,0 MSEK för att förbättra fakturhanteringen i Oracle E-Business Suite inom ett ledande brittiskt livsmedelföretag. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/9: ReadSoft tecknar avtal med global tillverkare inom flygindustrin för fakturahantering värt 2,7 MSEK. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

readsoft

Visst stöd bör finnas kring 19,40 kr och därefter är det positiva glidande medelvärden som kan förväntas agera golv framgent. Motstånd finns kring 20 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Not: Den tekniska analysen genomfördes den 19/12ReadSoft_nyckeltal

På Remiums prognoser för 2011 värderas aktien till P/E 10,1 samt förväntas uppvisa en avkastning på det egna kapitalet om 18,0% på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här för att jämföra fler nyckeltal eller titta på 2012 års prognoser.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 159,4 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 15,0 MSEK och således blev rörelsemarginalen 9,4%.  Den viktiga licensförsäljningen ökade med 24% i lokal valuta. Vid utgången av perioden står bolaget med en nettokassa på 97 MSEK. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

ReadSoft_insider

Nytillträdde VD:n Per Åkerberg köpte den 28e november 54 000 aktier. Den 13e december tecknade Åkerberg även 9 000 000 konvertibler. Styrelseordförande Göran E. Larsson har totalt köpt 42 000 aktier i två olika omgångar. Larssons innehav uppgår nu till 120 000 aktier. Klicka här för att mer insiderhistorisk och detaljerad information.

ReadSoft_aktien

Totalt har 36 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Ålandsbanken och SEB Enskilda som huvudaktörer. Ålandsbanken har nettoköp 1 971 144 till en snittkurs på 17,69 kr. SEB Enskilda toppar säljsidan med 329 891 nettosälj till en snittkurs på 18,01 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

Avgående VD Jan Andersson berättade i intervjun som publicerades den 4e oktober att ReadSoft har potential att bli landets största IT-företag. Andersson fortsätter och berättar att den potentiella marknaden är väldigt, väldigt stor. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 192,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 42,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22,1%. Det fjärde kvartalet är normalt bolagets starkaste period. Bolagets egna prognos är  optimistisk till fin tillväxt om inte marknaden påverkas alltför negativt av den finansiella turbulensen. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 16 februari 2012