UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - MediRox

11:11 / 14 december 2011 Article

MediRox är aktiva inom det medicinska området koagulationsdiagnostik vilket innebär diagnostik och undersökningar kring blodets förmåga att koagulera. Bolaget är i dag en av de ledande leverantörerna av reagenser och kontroller till den Skandinaviska marknaden samtidigt som man satsar på att expandera på exportsidan.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för att se en videointervju med bolagets VD

om_bolaget