UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Electra

09:55 / 16 december 2011 Article

Electra är en svensk koncern som driver detaljhandelskedjorna Audio Video, Ring Up samt Digitalbutikerna. Bolaget äger konceptet och namnrättigheterna medan själva butikerna drivs och ägs av lokala entreprenörer. Genom att ansvara för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas överlägsna marknadskännedom och entreprenörskap.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för att se en videointervju med bolagets VD

om_bolaget