UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Moberg Derma - Update

09:28 / 2 december 2011 Article

Nyheter

30/11: Moberg Derma AB och Meda AB har tecknat ytterligare ett avtal avseende rättigheterna för Nalox™. Avtalet utökar Medas rättighet att marknadsföra och sälja Nalox™ till Ryssland, Turkiet och ett antal länder i Östeuropa. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

15/11: Moberg Derma AB har beviljats anslag av Vinnova om 4 MSEK för utveckling av läkemedelskandidaten Limtop, en innovativ formulering för behandling av aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

27/10: Moberg Derma AB har beslutat att avbryta det prekliniska programmet avseende läkemedelskandidaten för behandling av analfissurer - A-Fizz. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

19/9: Moberg Derma AB och Meda AB har tecknat licensavtal avseende rättigheterna för Nalox®. Avtalet ger Meda exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Nalox® i ett stort antal länder i Europa. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

12/9: Moberg Derma AB har framgångsrikt slutfört rekryteringen till den pågående fas II-studien för MOB-015. Syftet med studien, som inkluderar 237 patienter, är att bekräfta produktkonceptet för MOB-015 samt ge underlag inför fas III och licensiering. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

10/8: Moberg Dermas amerikanska distributör Alterna LLC har fått en första order från världens största detaljhandelskedja, Walmart, avseende Emtrix®. Emtrix® kommer att marknadsföras under Alternas varumärke Kerasal® som är väletablerat inom fotvård och får namnet Kerasal® Nail. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

11/7: Moberg Derma AB och den amerikanska distributören Alterna LLC har tecknat ett distributions- och samarbetsavtal för Emtrix®. Avtalet ger distributören en exklusiv rättighet att marknadsföra och sälja Emtrix® i USA. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.


Analys

Moberg_teknisk

Aktien handlas i ett konsolideringsintervall där primärt stöd finns vid 24,50 kr. Första motstånd finns vid 26 kr följt av ytterligare ett vid 28 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Moberg Derma_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/S 4,8 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 21,9  MSEK. Det var bolagets första kvartal med positivt rörelseresultat, vilket uppgick till 4,9 MSEK. Rörelsemarginalen blev således 22,5%. Soliditeten uppgick till 85,9%. Viktig händelse under kvartalet var att bolaget tecknade avtal avseende Nalox® i Europa med Meda. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider

Moberg_insider2

Styrelseledamot Gustaf Lindewald (apotekare) har under perioden köpt totalt 4 000 aktier i två omgångar. Magnus Persson (Chef för Investor Relations) och Fredrik Granström (Bolagsjurist) har båda köpt 12 434 aktier. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här eller på bilden.

Framtiden

videointervju

VD Peter Wolpert berättar i intervjun som publicerades 8/11 att avtalet med Meda, som omfattar i princip hela västeuropa, är väldigt viktigt för den globala lanseringen av bolagets produkter. Wolpert besvarar även på frågan om potentialen i USA. Klicka här för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 12,4 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -6,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal. Den globala lanseringen genom avtalet med Meda kommer enligt Remiums analytiker dock driva en del kostnader för bolaget. Bolagets mål är fortsatt att leverera positivt resultat och kassaflöde under 2013. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 9 feb 2012