UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

MedCap - Update

10:04 / 12 december 2011 Article

Nyheter

30/11: MedCap offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet för det brutna räkenskapsåret 2011/12. Bolaget skriver bland annat att marknadsuppskattningen för extemporeläkemedel uppgår till 350 MSEK och att Unimedics produktportfölj inom området väntas innehålla 15 extemporeläkemedel innan verksamhetsårets slut. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten.

2/11: Styrelsen i Nanosep AB har på egen begäran försatt bolaget i konkurs. MedCap ägde vid tidpunkten för konkursen cirka 39 % av aktierna och totala, icke kassaflödespåverkan, nedskrivningen uppgår till cirka 1,6 MSEK vilket kommer påverka resultatet i andra kvartalet 2011/2012. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

24/10: Unimedic bryter in på en marknad som varit statligt monopol sedan 1970-talet. Den 24 oktober såldes bolagets första extemporeläkemedel. Klicka här för att läsa nyheten.

Analys

update_ta

MedCap har på nytt börjat trenda svagt nedåt efter den konsolidering som följde genombrottet av den fallande trendkanalen i slutet av oktober. Intressant, och värt att notera är dock att det tidigare kanaltaket nu verkat som ett tydligt stöd i handeln vilket indikerar viss styrka. Klicka här för att läsa den senaste tekniska analysen.

update_nyckeltal2

På Remiums prognoser värderas aktien till P/S 0,5 samt P/B 0,9 på 2011/12 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen för det Q2 2011/12 uppgick till 79,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2,2%. Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,7 % inklusive den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen på 1,6 MSEK. Unimedic har under kvartalet fått sina första intäkter från extempore-satsningen och Länsstyrelsen har beviljat ett innovationsstöd på drygt 1,7 MSEK för investeringarna inom verksamheten. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

update_ta

Totalt har 20 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med Nordnet Bank och Avanza Bank som huvudaktörer. Nordnet Bank (NON) har nettoköpt 426 897 aktier till köpsnittkursen 1,35 kr. På säljsidan dominerar Avanza Bank (AVA) som under perioden har nettosålt 517 572 aktier till en säljsnittkurs om 1,35 krKlicka här eller på bilden för mer information.

Sedan september månads början har Anders Hansen, styrelseledamot, samt huvudägaren och styrelseordföranden Bengt Julander köpt aktier i bolaget. Bengt Julander har varit den klart dominerande insideraktören och har under perioden köpt 2 250 000 aktier i bolaget. Hans totala ägarandel uppgår nu till drygt 24 %. Anders Hansen har i två omgångar köpt totalt 116 422 aktier och hans totala innehav uppgår till 279 422 aktierKlicka här för en historisk översikt över insiderhandeln i MedCap.

Framtiden

videointervju

MedCaps VD Karl Tobieson berättar i den senaste intervjun som gjordes den 7/11 att man ser en stor långsiktig potential i Unimedics extemporesatsning och att de flesta bitar nu börjar falla på plats. Se hela videointervjun här eller klicka på bilden ovan.

Omsättningen för Q3 2011/12 är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 83,7 MSEK motsvarande en tillväxt om 7,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,1 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,3 %. Enligt Remiums analytiker är satsningen inom extempore nyckeln till den resultattillväxt som estimeras under de kommande två åren. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakasDelårsrapport Q3 - 24 feb 2012