UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Många insidertransaktioner i börsens mindre och medelstora bolag

11:03 / 19 december 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Studsvik har Malte Edenius, VD i dotterbolag, fortsatt öka sitt innehav. Sedan 5e december har Edenius köpt ytterligare totalt 17 564 aktier i totalt 7 omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 69 564 aktier.

I Poolia har VD Monika Elling köpt aktier dels för egen räkning samt till sitt/sina barn. Totalt har 10 000 aktier köpts till barn i två olika omgångar. I den egna portföljen ökade Elling sitt innehav med ytterligare 15 000 aktier. Ellings totala innehav uppgår nu till 450 000 aktier.

I Proact har VD Olof Sand under perioden 2011-11-30 till 2011-12-06 ökat sitt aktieinnehav i bolaget från 41.974 aktier till 108.790 aktier genom optionslösen. I denna transaktionhar Sand även sålt 1 995 aktier

I Svedbergs har styrelseledamot Michael Olsson köpt 6 040 aktier. Personalansvarig Annika Lund har köpt 1 520 aktier vilket motsvarar hennes totala innehav.

I CTT Systems har Torleif Nilsson (utvecklingschef) fortsatt öka sitt innehav. 4 350 aktier har köpts till maka. Nilsson har till sin egen portfölj köpt ytterligare 2 300 aktier, hans totala innehav uppgår nu till 5 480 aktier.

I Nobia har styrelseordförande Johan Molin köpt 30 002 aktier. Molins totala innehav uppgår nu till 49 252 aktier.

I Elanders har styrelseledamot Johan Stern ökat sitt innehav med 20 000 aktier. Notera att detta är en överföring från egen kapitalförsäkring. Stern har nu 65 000 aktier i bolaget.

I Addnode har styrelseledamot Lars Save köpt 10 000 aktier.

I Cision har Viktor Wågström (Business Controler) köpt 900 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 1 200 aktier.

I Lagercrantz har det skett en del optionslösen i samband med incitamentprogrammet som beslutades på årsstämman. Kjell Eriksson (Vice President Communications)  och Olli-Pekka Kulmala (Vice President, Business Area Access)  har båda handlat optioner.

I SkiStar har styrelseledamot Pär Nuder gjort en innehavsanmälan om 4 312 B-aktier.

I Clean Tech East har Gunnar Hasselmark sålt 1 000 000 aktier.

I Profilgruppen har Bengt Stillström som är större innehavare fortsatt handla aktier i bolaget. Stillström har köpt ytterligare 100 000 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 867 933 aktier. Stillström står nu för cirka 17,6% av det totala innehavet.

I Sensys Traffic har Kjell Lundgren (Eftermarknadschef) köpt 20 000 aktier. Lundgrens totala innehav uppgår nu till 70 000 aktier.

I Aqeri har styrelseledamot Manne K A Koerfer köpt 5 000 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 10 000 aktier.

I Eolus Vind har Sven-Arne Blad (Försäljningschef) sålt 2 000 aktier och således har Blad nu inga aktier i bolaget.