UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Malmbergs Elektriska - Update

13:40 / 20 december 2011 Article

Nyheter

25/8: Aktieägare i Malmbergs är välkomna att senast den 29e februari 2012 lämna förslag till valberedningens ordförande. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

25/8: I halvårsrapporten kommunicerades att "Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad". Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet angående halvårsrapporten.

Analys

Malmbergs_teknisk

Aktien handlas i en positiv trend på kort och medellång sikt. Stöd finns vid 40,80-40,90 kr och 44 kr är den nivå som bör bevakas på uppsidan. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 124,9 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 18,1 MSEK och således blev rörelsemarginalen 14,5%. Försäljningen ökade måttligt med 1% på den svenska marknaden. På den norska marknaden minskade omsättningen med 1% medan tillväxten var högre i Danmark och Finland med 25% respektive 12%. Klicka här för fler nyckeltal.

Malmbergs_nyckeltal

På Remiums prognoser förväntas tillväxten för helåret 2011 uppgå till 2,9%. Nettoskulden uppgick under det andra kvartalet till -15,7 MSEK. Klicka här för att jämföra fler nyckeltal samt på bilden för att del av fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Malmbergs_insider

Under perioden har det inte skett någon insynsregistrerad handel. Dock hittar du detaljrik historisk information genom att klicka här.

Malmbergs_aktien

Totalt har 16 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Avanza Bank och Swedbank som huvudaktörer. Avanza har nettoköpt 13 236 aktier till en snittkurs på 40,77 kr. Swedbank toppar säljsidan med 15 873 nettosälj till en snittkurs på 40,62 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

Malmbergs_review

Omsättningen för det fjärde kvartalet förväntas av Remiums analytiker uppgå till 176,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 25,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,4%. Bolaget har ett bra kassaflöde och under kvartalet fylldes kassan på med 15 MSEK. Under 2010 delade bolaget ut 2 kronor per aktie vilket var i princip hela vinsten . Remiums analytiker ser goda chanser till en hög utdelning även för 2011. En utdelning på 3,0 kronor per aktie medför att 50% av bolagets vinst delas ut. Klicka här eller på bilden för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 16 februari 2012