UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Jays - Update

10:19 / 27 december 2011 Article

Nyheter

16/12: Jays offentliggör sin rapport för Q2 2011/12 där man nu kan uppvisa ett positivt rörelseresultat. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten.

13/12: Jays skriver i ett pressmeddelande att bolagets aktier och teckningsoptioner nu har godkänts för listning på NASDAQ OMX First North. Första dag för handel är satt till den 19:e december. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

29/11: Jays fortsätter sin internationella expansion och inleder ett samarbete med en av världens största detaljister, brittiska Tesco. Samarbetet består i försäljning av Jays hela produktlinje on-line inom ramen för Tesco Direct. Klicka här för att läsa hela nyheten.

25/11: Bolaget skriver i ett pressmeddelande att man utvecklar sin marknad på hemmaplan och inleder nu ett samarbete med Sveriges största oberoende återförsäljarkedja inom mobiltelefoni, Phone House, om försäljning av Jays hela produktlinje i dess 112 butiker i Sverige. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/11: Jays har framgångsrikt avslutat en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom vilken bolaget tillförs 12,4 Mkr före emissionskostnader med möjlighet till ytterligare kapitaltillskott om 11,7 Mkr genom utnyttjande av teckningsoptioner. Klicka här för att läsa nyheten.

4/11: Svenska Jays har rönt stora internationella framgångar med sitt headset a-JAYS Four för iPhone för medvetna användare med höga krav på portabel och musikalisk ljudkvalitet. Lagom till jul släpps samma modell i vitt och är redan nu tillgänglig i butik. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

26/10: Jays skriver i ett pressmeddelande att bolaget under hösten inleder ett samarbete med teleoperatören Telenor i Sverige. Samarbetet består i försäljning av bolagets produktlinjer i Telenors butiker. Klicka här för att läsa hela nyheten.

Analys

update_ta

Jays har fallit något sedan den senaste tekniska analysen genomfördes men handlas fortsatt inom ramen för konsolideringsintervallet med motstånd omkring 7,80 kr samt stöd omkring 6 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Notera dock att den tekniska analysen genomfördes den 14/12.

update_nyckeltal1

På Remiums prognoser för räkenskapsåret 2012/13 värderas aktien till P/S 0,7 samt förväntas uppvisa en omsättningstillväxt om 30,0 %. Klicka här för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen under Q2 2011/12 uppgick till 11,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 109,4 %. Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginalen om 1,7 %.  På samtliga marknader ökade försäljningen men mest i Norden med ett antal nya försäljningskanaler som teleoperatörerna Telia och Telenor. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Under 2011 har ett flertal insidertransaktioner skett i bolaget. Flertalet insiderregistrerade personer deltog i den nyemission som genomfördes under hösten/vintern. Klicka här för mer detaljerad information.

update_maklarstat

Totalt har 12 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Avanza Bank och Mangold Fondkommission som huvudaktörer. Avanza Bank har nettoköp 108 099 aktier till en köpsnittkurs om 7,34 kr. Mangold Fondkommission toppar säljsidan med 66 446 aktier nettosålda till en säljsnittkurs om 5,76 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

VD Rune Torbjörnsen berättade i den senaste videointervjun som publicerades den 22:a december att den starka försäljningstillväxten främst är hänförlig till att Jays produkter nu säljs i ett stort antal butiker samtidigt som genomförsäljningen har varit mycket stark. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det Q3 2011/12 är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 13,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 90,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,7 %. Jays har som ambition att bli ett starkt globalt varumärke och avtal med större aktörer för distribution är därmed av stor vikt. Bolaget har kommit en bit på väg med avtal med Best Buy och Walmart samt Tesco. I Norden har även the Phone House tillkommit under hösten vilket väntas öka försäljningen. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Delårsrapport Q3 (november-januari)