UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders i mindre och medelstora bolag övervägande på köpsidan

13:09 / 5 december 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Global Health Partner har flertalet insidertransaktioner skett i slutet på november. Per Båtelson, avgående VD och styrelseledatmot, köper ytterligare 20 000 aktier och hans innehav uppgår nu till 550 000 aktier. Bo Wahlström och Gudrun Wahlström, större innehavare, köper 1 200 000 aktier och det totala innehavet uppgår nu till 10 234 955 aktier.

I Studsvik har Malte Edenius, VD i dotterbolag, köpt ytterligare aktier i flera omgångar under november. Den senaste transaktionen ägde rum den 30:e november och då köpte han 1 200 aktier. Det totala innehavet uppgår nu till 50 200 aktier.

I Opcon har Mats Gabrielsson, styrelseledamot och större innehavare, köpt ytterligare 166 445 aktier i bolaget. Han äger nu 963 613 aktier i eget namn samt 24 167 305 aktier genom bolag.

I Nordic Service Partners har Anders Wehtje, styrelseledamot och större innehavare, köpt aktier i två omgångar. Totalt har han genom bolag köpt 30 000 aktier under november månad.

I Nobia har familjen Douglas genom investmentbolaget Latour köpt aktier. Sammanlagt rör det sig om 1 000 000 aktier i bolaget och transaktionen ägde rum den 28:e november.

I ReadSoft har VD Per Åkerberg köpt 54 000 aktier i det egna bolaget. Då detta var hans första aktieköp uppgår hans totala innehav till 54 000 aktier.

I HMS Networks har familjen Douglas genom investmentbolaget Latour köpt ytterligare 70 000 aktier. Det totala innehavet uppgår till 2 430 522 aktier.

I CellaVision har VD Yvonne Mårtensson köpt aktier. Detta skedde i två omgångar om 5 000 aktier per gång. Totalt uppgår nu hennes innehav till 105 000 aktier.

I Vitrolife har avgående VD Magnus Nilsson sålt hela sitt direktägda innhav om 230 000 aktier. Bakgrunden till försäljningen är privatekonomiska skäl då han har fått ett erbjudande om att köpa 15 % i dotterbolaget Xvivo där han också övertar VD-rollen.

Insidertransaktioner har även ägt rum i Allenex, Clean Tech East, Lagercrantz, Accelerator Nordic, Profilgruppen, G5 Entertainment, Cision, Poolia, Swedol samt FormPipe.