UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

FastPartner - Update

10:49 / 16 december 2011 Article

Nyheter

7/12: FastPartner har med tillträde den 30 november 2011 förvärvat fastigheten Märsta 1:198 i Märsta Centrum. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 619 kvadratmeter och fastigheten är fullt uthyrd. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

21/11: FastPartner förvärvar Älvsjö centrum, Tensta centrum, Rinkeby centrum, Bredäng centrum och Hässelby Gård centrum från Centeni. Totalt omfattar förvärvet 17 fastigheter med en uthyrningsbar yta om drygt 70 000 kvadratmeter. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

28/10: FastPartner har i samband med företrädesemission i Allenex AB tecknat nya aktier motsvarande sin andel i bolaget. Efter att företrädesemissionen har genomförts kommer FastPartners innehav att uppgå till cirka 32% av aktierna och rösterna i bolaget. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

21/10: FastPartner förvärvar fastigheten Näringen 15:6 i Gävle. Den uthyrningsbara arean uppgår till 4 100 kvadratmeter. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

12/10: FastPartner har tecknat ett hyresavtal med Sigtuna kommun om att uppföra en ny byggnad i Märsta Centrum. Byggnaden kommer att få en yta om 1 720 kvadratmeter i tre plan, byggnaden beräknas vara klar för inflyttning under andra halvåret 2013. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

5/10: Mot bakgrund av det låga ränteläget för långa räntor har FastPartner valt att räntesäkra en del av låneportföljen genom att ingå ränteswapavtal om totalt 1 miljard kronor med en löptid på fem år. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

16/9: Calderys Nordic AB har tecknat ett 5-årigt hyresavtal om 1 220 kvadratmeter från den 1:a oktober 2011 i fastigheten Näringen 22:2 i Gävle. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

1/7: FastPartner och Svensk Fastighetsfond förvärvar, genom det gemensamägda bolaget Arena Real, Lidls centrallager i Svista logistiskområde i Eskilstuna. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Fastpartner - TAbild


Handeln sker i en negativ trend på medellång sikt, intressanta nivåer finns bland annat vid 37-38 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

FastPartner_nyckeltal

Nettoskulden har minskat något från föregående kvartal och alla kvartal hittills under 2011 har visat högre hyresintäkter jämfört med år 2010. Lägg dock märke till att förvaltningsresultatet har varit lägre för respektive kvartal under 2011 om man jämför med år 2010. Klicka här eller på bilden för mer detaljerad information.

Hyresintäkterna uppgick under det tredje kvartalet till 113,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,4 %. Driftnettot uppgick till 77,7 MSEK och således blev överskottsgraden 68,5 %. Resultatet under det tredje kvartalet belastades negativt av ytterligare värdeförändringar i innehavet i Allenex. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

FastPartner_insider

Svante Hedström (finanschef) köpte den 14:e september 1 455 aktier. Hedströms totala innehav uppgår nu till 7 455 aktier. Ekonomichef Daniel Gerlach köpte den 5:e juli 1 000 aktier vilket också motsvarar hans totala innehav. Klicka här eller på bilden för mer detaljerad och historisk information.

FastPartner_aktien

Totalt har 23 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Avanza Bank och Nordea Bank som huvudaktörer. Avanza har nettoköpt 21 582 aktier till en snittkurs på 39,60 kr. Nordea toppar säljsidan med 22 918 aktier nettosålda till en snittkurs på 39,43 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

VD Sven-Olof Johansson berättade i intervjun som publicerades den 1:a november att FastPartner i första hand gör investeringar i de marknadsområden där bolaget redan finns. Fokus inom förvärv är alltså att fortsatt titta på Stockholmsområdet och de övriga förvaltningsområdena bolaget är verksamma inom. Inom de närmsta 4-5 åren har bolaget möjlighet att investera för upp till 3 miljarder kronor. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Hyresintäkterna för det fjärde kvartalet förväntas av Remiums analytiker uppgå till 121,6 MSEK. Förvaltningsresultatet förväntas uppgå till 41,4 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 59,3 %. Bolaget upprepar sin prognos om ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av nästa år. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 1 februari 2012