UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Elanders - Update

10:58 / 9 december 2011 Article

Nyheter

11/11: Under november månad har Elanders interna utredning avseende 2004 års bokmoms slutförts och efter denna utredning har Elanders kommit fram till att 25 Mkr kan intäktsföras. Detta får en positiv effekt på resultat före skatt under innevarande år med motsvarande belopp. Klicka här för att läsa nyheten.

28/10: Elanders offentliggör rapporten för det tredje kvartalet. I rapporten skriver Elanders bland annat att det tredje kvartalet är normalt sett ett svagt kvartal, framför allt som en följd av semestertider. Tredje kvartalet 2011 utgör inget undantag, men för femte kvartalet i rad ökar bolaget omsättningen jämfört med samma period föregående år och för fjärde kvartalet i rad visar man svarta siffror på rörelseresultatsnivå. Klicka här för att lösa hela rapporten.

13/9: Elanders har slutit avtal med CPT-koncernen om att, i samband med nedläggningsbeslut, ta över delar av det Huskvarnabaserade tryckeriet NRS Tryckeri från och med den 15 september 2011. Klicka här för att läsa hela nyheten.

Analys

update_ta

Elanders handlas i en fallande trend på samtdliga tidshorisonter. Handeln sker i skrivande stund precis vid stödnivån 18,60 kr och en stängning under denna skulle sannolikt innebära en fortsatt nedgång mot 18 kr. Klicka här för att läsa den senaste tekniska analysen.

update_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/B 0,4 samt EV/EBIT 14,4 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 422,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 4,2%. Rörelseresultatet uppgick till 12,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,0 %. För fjärde kvartalet i rad kan Elanders redovisa ett positivt resultat (4 MSEK före skatt) och rensat för engångsposter förbättrades resultatet med ca 20 MSEK. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

update_maklarstat

Totalt har 19 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med Avanza Bank och Carnegie Bank som huvudaktörer. Avanza Bank (AVA) har nettoköpt 139 118 aktier till köpsnittkursen 20,44 kr. På säljsidan dominerar Carnegie Bank (CAR) som under perioden har nettosålt 164 699 aktier till en säljsnittkurs om 20,24 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

update_insider

Sedan september har tre insynsregistrerade personer varit aktiva på köpsidan. Per Olof Brodin, VD i Elanders kinesiska dotterbolag, har i två omgångar köpt totalt 10 000 aktier. Tore Åberg, styrelsens vice ordförande, har i två omgångar köpt totalt 2 000 aktier. Slutligen har Johan Stern, styrelseledamot, köpt 20 000 aktier i bolaget. Klicka här för en historisk översikt över insiderhandeln i Elanders.

Framtiden

update_intervju

Elanders VD Magnus Nilsson berättar i den senaste intervjun att bolaget på sikt räknar med att kunna uppnå en uthållig rörelsemarginalnivå om 7-10 %. Läs hela textintervjun här eller klicka på bilden ovan.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 520,4 MSEK motsvarande en tillväxt om 6,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 24,9 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,8 %. Vinstförbättringen förväntas fortsätta under 2012 till följd av genomförda kostnadsbesparingar och strukturella åtgärder såsom företagsköp samt nya affärsnischer. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakasBokslutskommuniké Q4 - 27 jan 2012