UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Deltaco - Update

10:42 / 30 december 2011 Article

Nyheter

30/11: Deltaco har slutit avtal med Asus för distribution av Asus-tillbehör, med ensamrätt, i Norden. Tillbehören distribueras från lagret i Tullinge till återförsäljare i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

28/11: Dom meddelad i tvist med Peter Enström. För att få mer detaljerad information, klicka här.

21/11: Styrelsen i Deltaco har vid styrelsemöte den 21 november 2011 utsett Jan Ednertz till VD i SweDeltaco AB. Ednertz tillträder sin tjänst den 1 februari 2012. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

26/10: Deltaco kompletterar sitt sortiment med AMD Radeon-baserade grafikkort från HIS. Grafikkorten distribueras från lagret i Tullinge till återförsäljare i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

29/9: Deltaco utser Trygve Holtskog, tidigare koncernchef på Expert AS, till styrelseordförande för den norska verksamheten. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

25/8: Deltaco expanderar och startar verksamhet i Norge. Den norska verksamheten kommer att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och attraktivt sortiment av IT-tillbehör till IT-marknaden i Norge. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

12/7: I samband med ONOFFs konkursansökan tar SweDeltaco tillfället i akt till att kommunicera om att bolaget inte varit leverantör till ONOFF och således inte drabbas av någon form av kundförlust på grund av det inträffade. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Deltaco_teknisk

Aktien handlas i en konsolidering där stöd finns vid 11,75-12 kr och motstånd vid 13,70 kr. En stängning över denna nivå krävs för att konsolideringen skall anses vara bruten. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 99,6 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK och således blev rörelsemarginalen 4,4%. Bolaget uppger att det råder stor prispress på marknaden för hårdvaruprodukter inom IT och hemelektronik. Marknaden uppges ha minskat med 20% under kvartalet. Klicka här för fler nyckeltal.

Deltaco_nyckeltal

Enligt Remiums analytiker värderas aktien till P/E 9,7, P/S 0,3 samt P/B 0,8 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här för att jämföra fler nyckeltal mellan olika bolag och här för bolagets specifika nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Under perioden har VD Siamak Alian köpt totalt 28 000 aktier i totalt 4 olika omgångar. Alians totala innehav uppgår nu till 134 000 aktier. Jonas Mårtensson som är styrelseledamot i Deltaco AB har köpt totalt 90 092 aktier i två olika omgångar. Mårtenssons innehav som nu uppgår till 270 092 aktier utgör cirka 2,4% av kapitalet och rösterna. Styrelseordförande Arne Myhrman har köpt 10 000 aktier. Ali Motazed, som är VD i SweDeltaco, har köpt 10 000 aktier. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här.

Deltaco_aktien

Totalt har 23 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Nordnet Bank och Avanza Bank som huvudaktörer. Nordnet har nettoköp 262 159 till en snittkurs på 12,88 kr. Avanza toppar säljsidan med 58 360 nettosälj till en snittkurs på 12,88 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

Framtiden

videointervju

VD Siamak Alian berättade i intervjun som publicerades 19/10 att vid tidigare befarade lågkonjunkturer har bolaget inte drabbats, snarare tvärtom. Alian förklarar att det finns flera orsaker bakom detta men att en orsak är produktmixen som utgörs av dels konsument- men även företagsprodukter. Alian fortsätter med att när exempelvis företagsmarknaden går ner kan konsumentprodukterna komplettera och vice versa, just tack vare bolagets produktmix. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Deltaco_review

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 113,1 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,5%. Deltaco är alltjämt optimistiska och tror på ökad försäljning under 2011 jämfört med 2010, trots att osäkerheten i marknaden ökat. Prispressen medför dock att rörelsemarginalen kommer att försämras. Bolaget uppger att strategin är att ta marknadsandelar. För att lyckas med detta anger bolaget att aggressiv prissättning i en vikande marknad kan bli aktuell. Klicka här eller på bilden för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 23 februari 2012