UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Cision - Update

09:20 / 1 december 2011 Article

Nyheter

25/10: Cision offentliggör sin rapport för Q3. I rapporten skriver VD Hans Gieskes bland annat att Cision nu uppnåt det tidigare kommunicerade målet om att uppnå en organisk tillväxt under H2 2011. Klicka här för att läsa delårsrapporten.

8/9: Bolaget skriver i ett pressmeddelande att man nu ingått ett partnerskap med amerikanska PitchEngine inom området sociala medier.Samarbetet mellan Cision och PitchEngine innebär att PitchEngines publicerings­verktyg för sociala medier kommer att integreras i Cisions prisbelönade tjänste­plattform CisionPoint. Klicka här för att läsa nyheten.

21/7: Cision offentliggör rapporten för Q2. Bolaget skriver bland annat att man anser att de långsiktiga tillväxtutsikterna för marknaden för mjukvara och tjänster till PR-branschenär goda. Klicka här för att läsa hela delårsrapporten.

1/7: Cision skriver i ett pressmeddelande att bolaget nu avyttrar den finska verksamheten inom Monitor och Analys till det finska bolaget M-Brain Oy. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Analys

ta_update

Cision har handlats upp något från botten vid 35 kr samtidigt som både RSI och Stochastic indikerar fortsatt uppgång då köparna har ett kortsiktigt övertag i handeln. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen. (Notera att den tekniska analysen publicerades den 30:e november)

update_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/E 8,9 samt EV/EBIT 8,9 på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 226,6 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 28,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,7 %. Målet om att nå en EBITDA-marginal på 20 % räknar Remiums analytiker med att bolaget kommer uppnå under 2012. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

update_maklarstat

Totalt har hela 32 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med SEB och Svenska Handelsbanken som huvudaktörer. SEB har nettoköpt 85 017 aktier till en snittkurs på 39,24 kr. På säljsidan dominerar Svenska Handelsbanken (SHB) som under perioden har nettosålt 28 657 aktier till en snittkurs på 38,66 kr. Klicka här eller på bilden för mer information.

update_insiders

Under oktober och november har 3 insynsregistrerade personer handlat i bolaget. VD Hans Gieskes köpte 2 000 aktier den 28 oktober. Peter Granat, COO och President för Cisions amerikanska dotterbolag, köpte 2 332 aktier den 9 november. Slutligen köpte styrelseledamoten Gunilla Von Platen 13 400 aktier den 22 november. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här eller på bilden.

Framtiden

videointervju

VD Hans Gieskes berättar i den senaste intervjun att det är flertalet orsaker som ligger bakom den förbättrade lönsamheten i Europa. Däribland avyttringen av den finska verksamheten som hade låga marginaler. Se hela videointervjun här eller klicka på bilden ovan.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 238,8 MSEK motsvarande en tillväxt om -11,0 %. Med i jämförelsesiffrorna finns dock den avyttrade finska verksamheten. Rensat för detta räknar Remiums analytiker med att bolaget uppnår målet med organisk tillväxt. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,5 MSEK vilket mostvarar en rörelsemarginal om 12,8 %. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakasBokslutskommuniké Q4 - 8 feb 2012