UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bredband2 - Update

09:22 / 15 december 2011 Article

Nyheter

30/11: Bredband2:s mål är att bli branschledande inom kundservice. Bolagets kunder har redan idag tillgång till ett antal avancerade supporttjänster. Nu lanseras även Onlinechatt och mätning av NKI (Nöjd Kund Index). Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

1/11: VD Daniel Krook kommunicerade i rapporten för det tredje kvartalet att fokus under 2012 kommer ligga på att höja produktiviteten i bolaget med ökad försäljning och effektivitet i organisationen. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet angående det tredje kvartalet.

Analys

Bredband2_teknisk

Aktien handlas i botten av konsolideringsintervallet och en stängning under 0,14 kr skulle innebära att stödomårdet vid 0,11 kr blir högst aktuellt. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Not: Den tekniska analysen genomfördes 2011-12-14

 

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 50,5 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,7%. Notera att alla kvartal hittills under 2011 följt en stigande trend och har Remiums analytiker rätt i sina prognoser för det fjärde kvartalet kommer denna trend fortlöpa. Arbetet med merförsäljning till befintliga privatkunder har fortsatt enligt plan och även här rekryteras både på sälj- och supportsidan. Klicka här för fler nyckeltal.

Bredband2_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/E 15 samt P/S 0,5 på 2011 års prognostiserade vinst. Jämför fler nyckeltal här.

Insider & Mäklarstatistik

Bredband2_aktien

Totalt har 13 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Remium och SEB Enskilda som huvudaktörer. Remium har nettoköpt 3 350 000 aktier till en snittkurs på 0,16 kr. SEB toppar säljsidan med 1 873 279 aktier nettosålda till en snittkurs på 0,16 kr. Klicka här för att läsa mer.

Styrelseledamot Anders Sandberg sålde i juli 2 352 942 aktier. Detta motsvarade Sandbergs totala innehav och således har han inget innehav kvar i bolaget. Styrelseordförande Anders Lövgren ökade sitt innehav markant under juni månad och köpte totalt 8 500 000 aktier i tre olika omgångar. Lövgrens totala innehav uppgår nu till 100 000 000 aktier vilket motsvarar en ägarandel på 14,27%. Klicka här för mer detaljerad och historisk information.

Framtiden

videointervju

I intervjun som publicerades 6/12 berättade VD Daniel Krook att under 2012 kommer absoluta fokus ligga på den organiska tillväxten. Företagssidan måste drivas på till högre nivåer för att driva på detta. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 51,2 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,3%. Bolaget har under ett par kvartal tagit stora investeringskostnader för att bibehålla den ledande kvalitetsnivån och kunna säkerställa den bästa nätdriften i Sverige. Genom att göra detta i ett tidigt skede kommer man kunna dra nytta av skalbarheten från en fortsatt stark kundtillväxt. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 21 februari 2012