UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Beijer Alma - Update

10:18 / 8 december 2011 Article

Nyheter

28/10: I rapporten för det tredje kvartalet kommunicerade VD Berti Persson att efter periodens utgång har beijer Tech slutfört förvärvet av Karlebo Gjuteriteknik AB som konsolideras från och med fjärde kvartalet. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

14/9: Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har tecknat ett avtal om att förvärva Karlebo Gjuteriteknik AB med dotterbolaget Karlebo HM Verkstad AB. Karlebo omsätter cirka 50 MSEK och har 15 anställda. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

18/8: Under rapporten för det andra kvartalet uppvisade bolaget det bästa kvartalsresultatet någonsin. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Beijer Alma_teknisk

Aktien handlas i en konsolidering. Stöd finns vid 106 kr och motstånd vid 115 kr samt 127 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen. Not: Den tekniska analysen genomfördes den 7/12.

Beijer Alma_nyckeltal

På Remiums prognoser värderas aktien till P/E-tal på 10,7 och en förväntade avkastning på det egna kapitalet till 21,0% på 2011 års prognostiserade vinst. Klicka här eller på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 697,1 MSEK.  Rörelseresultatet uppgick till 109,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 15,6%. De högre volymerna har påverkat resultatet positivt men högre priser på råvaror och prispress inom vissa segment försämrade marginalerna. Klicka här för fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Beijer Alma_insider

Under perioden har styrelseledamot Carina Andersson köpt 500 aktier vilket även motsvarar Anderssons totala innehav. Marianne Brismar, styrelseledamot, har köpt den 8e november 5 000 aktier, Brismars totala innehav uppgår nu till 10 000 aktier. Klicka här eller på bilden för att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv.

Beijer Alma_aktien

Totalt har 34 mäklare handlat i aktien med Handelsbanken och SEB Enskilda som huvudaktörer. Handelsbanken har 23 202 nettoköp till en snittkurs på 118,49 kr. SEB Enskilda toppar säljsidan med nettosälj 56 024 till en snittkurs på 112,45 kr. Klicka här eller på bilden för att få ett mer detaljerat perspektiv.

Framtiden

videointervju

VD och koncernchef Bertil Persson berättade i intervjun som publicerades den 16/11 att det var främst telekom som upplevde en väldigt god efterfrågan och således bidrog till den organiska tillväxten inom Habia. Persson nämnde även att utgångsläget  för bolaget (bra lönsamhet, höga marginaler, stark balansräkning) är väldigt bra inför en eventuell ny lågkonjunktur. Klicka här eller på bilden för att se hela videointervjun.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 699,4 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 106,9 MSEK motsvarade en rörelsemarginal om 15,3%. Remiums analytiker tror att förvärvsaktiviteten kommer fortsätta att vara på en hög nivå speciellt inom Beijer Tech. Klicka här för att läsa mer.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 21 februari 2012