UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Avonova - Update

10:38 / 6 december 2011 Article

Nyheter

26/10: Styrelseledamoten Mats Johansson har meddelat att han av privata skäl lämnar styrelsen med omedelbar verkan. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

27/9: Avonova och Mälarhälsor Holding AB har i ett "letter of intent" enats om att det senare bolagets rörelsedrivande dotterbolag, Mälarhälsor AB, överlåts till Avonova. Den omsättning som tillförs utgör cirka 75 MSEK på årsbasis. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

8/7: Avonova Sverige AB:s helägda dotterbolag, Kinnekullehälsan AB och Rutger Bornefalk, ägare till Markhälsan AB, har tecknat avtal om att Kinnekullehälsan förvärvar verksamheter i Markhälsan. Överlåtelsen kommer att ske den 11 juli då Kinnekullehälsan tar över verksamheten. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

6/7: Avonova Sverige AB:S dotterbolag Kinnekullehälsan AB förlänger och utökar sitt avtal avseende företagshälsovård med Arla Foods. Det nya avtalet gäller för en period av 3 år och omfattar i stort sett samtliga Arla Foods driftsplatser i Sverige. Avtalet omfattar totalt cirka 3 000 anställda. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Avonova_teknisk

Aktien handlas i en fallande trend på kort sikt och närmsta stöd finns vid 1,05 kr. På uppsidan bör 1,20-1,25 kr bevakas i egenskap av motstånd. Klicka här eller på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Från Ämne Mottaget Storlek Kategorier
Måns Flodberg SV: TA Avonova 10:21 15 KB

Avonova_nyckeltal

På Remiums prognoser förväntas aktien uppvisa en tillväxt på 154,9 % på 2011 års prognostiserade vinst. Nettokassan uppgick under det tredje kvartalet till 20,7 MSEK. Jämför fler nyckeltal här.

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 62,8 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -5,2 MSEK och således blev rörelsemarginalen negativ. Notera att soliditeten ökat och uppgår nu till 52,8 %.  Avonova har erhållit statligt stöd för tidiga insatser inom rehabilitering, dock är statens medel som avsatts för besöksersättningar slut inför fjärde kvartalet. Klicka här för fler nyckeltal.

 

Insider & Mäklarstatistik

Avonova_insider

Styrelseledamot Mats Johansson, som valde av privata skäl att lämna bolaget den 26/10, har sålt totalt 1 172 000 aktier i två omgångar. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här eller på bilden.

Totalt har 9 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Avanza Bank och Danske Bank som huvudaktörer. Avanza har nettopköp 106 755 till en snittkurs på 1,26 kr. Danske Bank toppar säljsidan med 43 002 nettosålda aktier till en snittkurs på 1,42 kr.

Framtiden

VD Per-Anders Gustafsson kommunicerade i intervjun som publicerades den 28/10 att intresset för bolagets tjänster fortsatt bedöms vara stor. Inom bolagets segment management och primärvård anser Gustafsson att det finns möjlighet till organisk tillväxt då bolaget är relativt nya inom dessa områden. Läs hela intervjun här.

Omsättningen för det fjärde kvartalet är enligt Remiums analytiker prognostiserad till 89,6 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,9 %. Positiva signaler för framtiden är att primärvården redan detta kvartal (Q3) bidrar med positivt rörelseresultat, bolaget har tidigare bedömt att detta skulle ske under Q4. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakas: Bokslutskommuniké Q4 - 28 februari 2012