UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Småbolagen fortsätter att tappa mark

10:20 / 18 november 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX vs. OMXS30 2011-11-18

OMXS30 har under veckan (torsdag-torsdag) utvecklats svagt positivt medan RSX fortsätter sin nedgång som nu uppgår till 36,9% sedan årsskiftet. Även sett på månadsbasis har OMXS30 nu dragit ifrån småbolagen rejält. Gapet i grafen är mycket anmärkningsvärt sett ur ett historiskt perspektiv.