UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - SWOL, STIL, ALNX

10:44 / 15 november 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Swedol: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 291,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 38,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1 %.

Stille: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 22,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 6,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,7 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Allenex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 21,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.