UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - PHON, SJR, IS, TETY, GENI, BONG, MEAB, ELN, ONE

10:17 / 9 november 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Phonera: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 102,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,1 %.

SJR: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 52,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 22,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,0 %.

Image Systems: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 28,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 110,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,2 %.

Tethys Oil: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 39,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 83,0 %.

Generic: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 31,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -2,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8 % .

Bong: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 710,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 70,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,6MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 1,9 %.

Malmbergs Elektriska: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 132,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 %.

Ellen: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 5,5 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

ONE Media: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 48,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 2,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,0 %.