UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - NSP, ZETA

09:59 / 16 november 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Nordic Service Partners: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 147,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -8,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 6,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 %.

Zeta Display: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 11,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.