UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insidertransaktioner i en rad mindre och medelstora bolag

13:26 / 21 november 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Studsvik har Malte Edenius som är styrelseledamot i ett av Studsviks dotterbolag köpt aktier i totalt sex omgångar senaste två veckorna. Edenius har köpt totalt 15 455 antal aktier under denna period och hans totala innehav uppgår nu till 38 355 antal aktier.

I Lagercrantz har Ulf Gladh (Vice president Electronics) gjort optionslösen och parallellt med detta sålt 12 000 aktier. Mechatronics Vice President Gunnar Almeling har också gjort optionslösen och sålt 16 000 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 17 800 aktier.

I Pricer har Oron Branitzky (Vice President Sales, General Manager Pricer Israel) sålt 26 036 aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 223 964 aktier.

I Indutrade har styrelseledamot Eva Färnstrand köpt aktier i tre olika omgångar om totalt 600 aktier. Färnstrands totala innehav uppgår nu till 1 000 aktier.

I Opcon har styrelseordförande Mats Gabrielsson tillika större innehavare köpt och sålt aktier i flera omgångar (främst betalat tecknade aktier). Gabrielsson har totalt köpt 1 070 500 aktier (betalat tecknad aktie) och sålt 540 832 aktier, ökningen blir således 529 668. Även Vice VD Niklas Johansson har betalat för tecknad aktie och även sålt 8 000 aktier.

I Midsona har styrelseledamot Johan Wester köpt 5 000 aktier i två omgångar. Westers totala innehav uppgår nu till 10 000 aktier.

I East Capital Explorer har styrelseledamot Lars Gunnar Emilson köpt 3 000 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 8 500 aktier.

I CTT Systems har styrelseledamot Lars Lindgren köpt 2 000 aktier vilket motsvarar hans totala innehav. Mikael Brate (ekonomichef) har köpt 3 000 aktier, Brates totala innehav uppgår nu till 25 000 aktier.

I Allenex har det skett en rad transaktioner (i samband med den nyemission som genomförts) vilket främst har varit byte av värdepappren. Sven-Olof Johansson (styrelseledamot), Yvonne Axelsson (CFO), Okee Williams (Portfolio manager och ansvarig för investor relations), Charlotta Morén, Mohammed Al Amoudi (största ägare) och Gunnar Mattsson (styrelseledamot) har samtliga handlat i aktien.

I Addnode har Jonas Gejer (större innehavare och affärsområdeschef för Product Lifecycle Management) först sålt 35 000 B-aktier och sedan köpt 200 000 A-aktier. Hans totala innehav uppgår nu till 625 332 A-aktier och 3 254 624 B-aktier. VD Staffan Hanstorp har sålt 35 000 B-aktier och köpt 200 000 A-aktier. Hanstorp och Gejer äger gemensamt Aretro Capital som är näst största ägare i Addnode.

I Eolus Vind har VD Gustaf Ekberg köpt 1 000 aktier. Ekbergs innehav motsvarar 10 100 A-aktier samt 6 000 B-aktier.

I Vinovo har Anders Sjöberg som är Group Financial Controller köpt 4 500 aktier vilket motsvarar hans totala innehav.