UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders i börsens mindre och medelstora bolag på nytt aktiva

10:37 / 7 november 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

I Proact har Jason Clark som är VD för dotterbolaget B2net sålt totalt 80 000 aktier i flera omgångar. Clark har således sålt alla sina aktier i Proact. Jonas Persson som är CFO för Proact IT Group har sålt 825 aktier och hans totala innehav uppgår nu till 5 000 aktier.

I Opcon har Göran Falkenström (Vice VD och ekonomidirektör), Niklas Johansson (Vice VD), Bill Tunbrant (Styrelseledamot), Tom Gustafsson (Affärsområdesansvarig för Engine Efficiency), Kenneth Eriksson (Styrelseledamot), Karin Hansen (Styrelseledamot) och Rolf Hasselström (VD) tecknat aktier i samband med nyemissionen som genomförts.

I Nordic Service Partners har större innehavare Ulf Wahlstedt sålt 3 700 aktier. Wahlstedts totala innehav uppgår nu till 990 218 aktier vilket motsvarar 8,5% av kapitalet och rösterna.

I Profilgruppen har styrelseordförande Eva Färnstrand köpt 870 aktier. Även större innehavare och styrelseledamot Mats Egeholm (Finanschef i Profilgruppen 1980-2004) har köpt totalt 1 800 aktier i två omgångar. Egeholms innehav motsvarar 10,9% av kapitalet och rösterna.

I Precise Biometrics har Anna Herdenberg (företagets internjurist) köpt 45 000 aktier vilket motsvarar Herdenbergs totala innehav. Styrelseledamot Marc Chatel har ökat sitt innehav och köpt totalt 171 690 aktier i två omgångar. Chatels totala innehav uppgår nu till 2 500 000 aktier. Styrelseordförande Lisa Thorsted har till sin make köpt 33 215 aktier.

I Micro Systemation har styrelseledamot Jan-Olof Backman fortsatt öka sitt innehav och har nu köpt ytterligare 20 000 aktier. Backmans totala innehav uppgår till 120 000 aktier.

I Eolus Vind har ledande befattningshavare Hans-Christian Schulze sålt 66 000 aktier.

I Medcap har styrelseordförande Bengt Julander (som även är större innehavare genom Linc Invest AB) sålt 6 450 000 aktier för att sedan samma dag köpa tillbaka samma antal. Julanders totala innehav uppgår till 28 190 050 aktier och 400 000 optioner, (notera som nämnt ovan att detta ägs både privat och genom Linc Invest AB).

I Trygga Hem har medgrundare och styrelseledamot Jonas Gudmuns köpt 2 500 aktier. Gudmuns totala innehav uppgår till 2 800 081 aktier och dessa ägs dels privat och via bolag.

I Zeta Display har ledande befattningshavare Stein Rognerud köpt 17 888 aktier vilket motsvarar hans totala innehav.