UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Update

16:10 / 14 oktober 2011 Article

Nyheter

20/9: Vitrolife har erhållit regulatoriskt godkännande från SDFA (Kinas motsvarighet till Läkemedelsverket) av aspirationsnålar och micropipetter vilka används vid infertilitetsbehandlingar (IVF). Klicka här för att läsa nyheten.

5/7: En studie som visar att signifikant fler (63%) patienter fick barn när Vitrolifes patenterade medium EmbryoGlue® användes, jämfört med kontrollgruppen, presenterades vid den pågående ESHRE-konferensen i Stockholm. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

9/6: En klinisk studie med goda resultat vid användande av STEEN Solution™ publicerades i New England Journal of Medicine. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

5/5: Vitrolife får som första företag i Kina regulatoriskt godkännande för en hel serie av odlingsmedier för IVF. Vitrolife kan nu som första företag erbjuda kunderna en högkvalitativ regulatoriskt godkänd helhetslösning av produkter som täcker alla steg i en behandling. Klicka här för att läsa nyheten och VD Magnus Nilssons kommentar.

14/1: Vitrolife erhåller patent för Swemed Sense™ inom Europa. Swemed Sense™ är en unik nål som används i samband med ägguttag vid provsrörsbefruktning och den har en rad fördelar jämfört med konventionella nålar.

12/1: Vitrolife har erhållit en CE-märkning för produkten SpermFreeze Solution™ vilket innebär att den är godkänd för försäljning inom EES-området.

Vitrolife erhåller patent för Swemed Sense™ inom Europa. Swemed Sense™ är en unik nål som används i samband med ägguttag vid provsrörsbefruktning och den har en rad fördelar jämfört med konventionella nålar.Vitrolife erhåller patent för Swemed Sense™ inom Europa. Swemed Sense™ är en unik nål som används i samband med ägguttag vid provsrörsbefruktning och den har en rad fördelar jämfört med konventionella nålar.

Analys

Vitrolife har under de senaste dagarna handlats upp från stödnivåerna kring 35 kr och aktien befinner sig i skrivande stund i linje med motståndet vid 39 kr. På nedsidan återfinns visst stöd kring 37,90 kr. Aktien handlas just nu till överköpta nivåer. Klicka här för att läsa den senaste tekniska analysen av aktien.

vitro_ta

Omsättningen under Q3 uppgick till 88 MSEK mot förväntade 84 MSEK. Även lönsamhet överraskade positivt där EBIT-marginalen under kvartalet summeras till goda 14,4 %. Huvudorsaken bakom den starka utvecklingen är affärsområdet fertilitet som växer kraftigt inom både Amerika och Asien. Klicka här för historiska siffror samt prognoser.

vitrolife_key

Enligt Remiums prognoser handlas aktien till ett P/S-tal på 2,3 samt EV/EBIT på 18,3. Klicka här för de senaste nyckeltalen för aktien.

Insider & Mäklarstatistik

vitro_insider

Under 2011 är det framför allt Dag Tigerschiöld som varit den dominerande insideraktören. Dag Tigerschiöld har i omgångar köpt aktier för egen räkning och totalt uppgår hans nettoköp under 2011 till 21 425 aktier. Värt att notera är att Dag Tigerschiöld också är huvudägare i investmentbolaget Bure som i sin tur är Vitrolifes största ägare. Klicka här eller på bilden för ytterligare insiderstatistik.

De senaste tre månaderna har totalt 25 olika aktörer handlat i aktien. Köpsidan är dominerats av Nordnet som nettoköpt 52 418 aktier. På säljsidan är det istället SEB Enskilda som är drivande. Den totala nettosäljvolymen uppgår där till 57 429 aktier. Klicka här för komplett mäklarstatistik.

Framtiden

Under Q3 väntas omsättningen komma in på 81,6 MSEK motsvarande en omsättningstillväxt om 20,2 %. Samtidigt estimerar Remiums analytiker en lönsamhetsförbättring Y/Y där EBIT-marginalen Q3 2011e väntas lända på 9,1 % att jämföra med 8,7 % under Q3 2010.

Under H2 genomför Vitrolife en amerikansk studie med STEEN Solutions i syfte att kunna ansöka om marknadsföringsgodkännande från FDA. Enligt bolaget själva bör denna kunna lämnas in omkring årsskiftet. Väl på plats kommer STEEN Solutions vara en viktig katalysator för Vitrolifes tillväxt.