UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vinovo - Update

10:44 / 3 oktober 2011 Article

om_bolaget

Nyheter

 • 11/4: ViFlow Group AB har tecknat avtal om att utöka de geografiska marknaderna för vilka ViFlow-gruppen har exklusiv återförsäljningsrätt av FUNKEs produkter. De nya marknaderna är Sverige och Norge och avtalet innebär att ViFlow fortsätter att bredda sitt produktsortiment. Läs hela pressmeddelandet här.
 • 13/4: Vinovo tecknade avtal med minoritetsägarna i Ferral Group Holding AB om att förvärva resterande delen av aktierna i bolaget (9 % av antalet utestående aktier). Ferral Group Holding är ett helägt dotterbolag och förvärvet ämnar att öka Vinovos handlingsfrihet i utvecklingen av ViLink-gruppen. Läs mer här.
 • 4/7: Vinovo sålde rörelsefastigheten i Kalajoki, Finland, där dotterbolaget Ferral Components bedriver verksamhet. Försäljningspriset uppgår till 2 MEUR. Köpare är Valula Group Oy. Verksamheten kommer i fortsättningen bedrivas med hyresavtal. För mer information, klicka här.
 • 31/8: Anders Mehner som var tänkt att bli VD för ViFlow gruppen meddelade att han av privata skäl avstår posten som VD. Således blir David Malmström, VD och koncernchef,  i väntan på att tjänsten ska nytillsättas tillförordnad VD för det aktuella affärsområdet. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Vinovo_TA

 • Aktien handlas till 2,74 kr med närmsta motstånd vid 3,10 kr. Köparna har skaffat sig ett kortsiktigt övertag i handeln. Klicka på bilden för att läsa hela tekniska analysen.
 • För sjätte kvartalet i rad förbättrades lönsamheten jämfört med samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 147,7 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 22,8 %. Faktorer som låg bakom omsättningsökningen var bland annat stärkt konjunktur. Läs mer här.
 • På Remiums prognoser värderas aktien till P/B 0,5 samt P/S 0,2. Klicka på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Vinovo_nyckeltal

 

Insider & Mäklarstatistik

 • Under de senaste sex månaderna har det inte skett någon insiderhandel i Vinovo. För att få ett mer detaljerat och historiskt perspektiv, klicka här.
 • Totalt har 13 mäklare handlat i aktien under de tre senaste månaderna med NeoNet Securities och Nordnet Bank som huvudaktörer. NeoNet har nettoköp 487 241 aktier till en snittkurs på 2,67 kr. På säljsidan toppar Nordnet med 394 001 sålda aktier till en snittkurs på 3,02 kr. Klicka på bilden för mer information.

Vinovo_mäklarstat

Framtiden

Intervju

 • VD David Malmström nämnde i intervjun som publicerades den 14 mars att målsättningen för 2011 är att fortsätta kapitalisera på alla de åtgärder de hittills gjort. Marknadssituation såg han då som betydligt ljusare (sedan de påverkades i relativt stor utsträckning av finanskrisen). För att se hela intervjun, klicka på bilden.
 • Framöver förväntas avyttringen av fastigheter fortsätta samt en hög amorteringstakt. Detta i syfte att förbättra likviditeten och möjliggöra för eventuella förvärv och expansiva satsningar. Omsättningen förväntas, enligt Remiums analytiker, uppgå till 143,8 MSEK vilket motsvarar en omsättningstillväxt om 19,6 %.