UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

VBG Group - Update

09:52 / 4 oktober 2011 Article

Nyheter

  • 3/5: Under årsstämman fastställdes en utdelning till 1:50 kr per aktie där avstämningsdagen var 6e maj. Utdelningen beräknades att sändas ut med början den 11 maj. För att läsa mer detaljerad vad som fastställdes under årsstämman, klicka här.

Analys

  • Handeln skedde igår nära motståndet vid 79 kr som även förstärks av 20-dagars glidande medelvärde. Skulle aktien bryta igenom detta motstånd har aktien 7,6 % uppsida till nästa signifikanta motstånd. På nedsidan finns stöd vid 74,50 kr samt vid 71,75 kr. Klicka här för hela den tekniska analysen.

vbg_update_3

  • Under andra kvartalet ökade omsättningen med 21 % till 305,3 MSEK. Det som bidrog mest till de positiva siffrorna var VBGs största affärsområde Truck som ökade med 41 %. Rörelseresultatet uppgick till 33,4 MSEK med en rörelsemarginal på 10,9 %. Affärsområdet Ringfeder, som minskade sin försäljning under Q2 med 22 %, har förändrat sin affärsmodell med satsning på egna varumärken. Klicka här för mer information.

VBG_nyckeltal

  • Remiums värderar aktien till ett P/E-tal på 10,3 med en förväntad direktavkastning på 1,9 %. För att jämföra fler nyckeltal, klicka på bilden.

Insider & Mäklarstatistik

vbg_insider_2

  • Senaste sex månaderna har styrelseledamoten Peter Augustsson som tillträdde under 2011 köpt 550 aktier. Per Sandberg har köpt totalt 200 aktier vid två olika tillfällen. För mer detaljerad information, klicka på bilden.
  • Totalt har 21 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna där Avanza Bank toppar köpsidan med nettoköp 11 102 aktier till en snittkurs på 87,60 kr. Nordea Bank dominerar på säljsidan med 11 774 antal sålda aktier till en snittkurs på 88,91 kr.

Framtiden

videointervju

 

  • Under intervjun som lanserades den 1a september nämnde Anders Birgersson att det blir ytterligare fokus med egna produkter på den amerikanska marknaden i samband med satsningen på egna varumärken inom Ringfeder. Skulle en lågkonjunktur inträffa anser Birgersson att verkstadsindustrin totalt sett är bättre rustad för en nedgång vilket även gäller för VBG Group.
  • Remiums analytiker räknar med en mer dämpad utveckling. Trucks förväntas växa med 34 % under helåret. Omsättningen är prognostiserad att uppgå till 280,9 MSEK vilket innebär en tillväxt om 13,3 %. Notera att om tillväxten blir som förväntat så står Q3 för den svagaste tillväxttakten under helåret.