UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Små och stora bolag har utvecklats lika under den senaste veckan

11:38 / 21 oktober 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX20111020

Under den senaste veckan har småbolagen gått precis som storbolagen, en utveckling vi inte kunnat urskilja på mycket länge. Småbolagen laggar fortsatt efter sedan årsskiftet med en nedgång på 31,8% att jämföra med storbolagen som gått ned med 19,2% i genomsnitt. Lejonparten av denna skillnad har uppstått under den senaste månaden då storbolagen utklassat småbolagen med 9,2 procentenheter.

Under veckan har vi på introduce.se publicerat updates på bolagen nedan. Introduce Update ger en snabb och tydlig bild av bolagets utveckling det senaste halvåret ur ett investerarperspektiv.

Addtech, Dannemora Mineral, Done, Pricer