UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Skillnaden mellan RSX och OMXS30 består

10:08 / 14 oktober 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20111014

Den osedvanligt stora skillnaden mellan börsens större och mindre bolag består. På en månads sikt är skillnaden särskilt stor där de större bolagen handlats upp 6,6% medan börsens mindre och medelstora bolag fallit med 8,4 %. Skillnaden på 15 procentenheter kan jämföras med skillnaden sendan årsskiftet sett på 12,7 procentenheter.

Under veckan har vi på introduce.se publicerat updates på bolagen nedan. Introduce Update ger en snabb och tydlig bild av bolagets utveckling det senaste halvåret ur ett investerarperspektiv.

Poolia, Elos, Net Entertainment, Eolus Vind, Sagax