UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sagax - Update

16:13 / 13 oktober 2011 Article

Nyheter

16/8: Extra Bolagsstämma I Ab Sagax

28/6: Sagax har avtalat om förvärv av fastigheten Vitå 1 i Kista i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 198 MSEK motsvarande en initial direktavkastning om 8%. Läs hela pressmeddelandet här.

23/6: Sagax har i två transaktioner avtalat om förvärv av fastigheter i Stockholm för en sammanlagd köpeskilling om 345 MSEK. Sagax har även avtalat om försäljning av tre fastigheter i södra och mellersta Sverige för en sammanlagd köpeskilling om 194 MSEK. Läs hela pressmeddelandet här.

Analys

Sagax_TA

Aktien har under den senaste tiden konsoliderat, stöd finns vid 150 kr och motstånd kring 175 kr. Klicka på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Hyresintäkterna för det andra kvartalet uppgick till 187,9 MSEK. Driftnetto och förvaltningsresultatet uppgick till 163,8 respektive 91 MSEK. Fastighetsbeståndet hade på balansdagen en uthyrningsbar yta om 1 169 000 kvadratmeter som var uthyrd till 94%.  Klicka på bilden för att se fler nyckeltal.

Sagax_nyckeltal

Enligt Remiums prognoser för 2011 handlas aktien i dagsläget till P/B 1,7 och P/E (förvaltningsresultat) på 7,4.

Insider & Mäklarstatistik

Sagax_insider

Under de senaste sex månaderna har det skett en rad insidertransaktioner i bolaget. Bland annat har Rutger Arnhult, som är större ägare i bolaget, handlat aktier vid 5 olika tillfällen varav 3 köp och 2 försäljningar. Arnhult köpte först totalt 34 586 aktier för att sedan sälja 8 904 aktier. Notera att 3 981 av dessa sålda aktier var preferensaktier.

Arnhults totala innehav uppgår nu till 2 361 149 stamaktier samt 58 848 preferensaktier vilket motsvarar 4,8% av kapitalet respektive 13,8 % av kapitalet. Klicka på bilden för att se mer insynsregistrerad handel och de teckningsoptioner som tilldelats.

Totalt har 28 mäklare handlat i aktien med SEB Enskilda och ABG Sundal Collier som huvudaktörer. SEB har 26 134 nettoköp till en snittkurs på 166,54 kr. ABG Sundal Collier toppar säljsidan med 72 231 sålda aktier till en snittkurs på 165,57 kr. För mer detaljerad information, klicka här.

Framtiden

Bolaget bedömer själva att den ökade osäkerheten kan ha en negativ inverkan på exempelvis nyuthyrning, trots att bolaget under den senaste tidens turbulenta utveckling inte påverkats direkt. Remiums analytiker prognostiserar att hyresintäkterna för det tredje kvartalet kommer att uppgå till 208,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,8 %. Driftnettot är prognostiserat till 189,3 MSEK och förvaltningsresultatet till 105,6 MSEK. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakas: 27 oktober - Delårsrapport Q3