UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - PAR, POOL, HMS, NOLA, ELOS, IVSO, THEM, MSON, SENS

10:00 / 25 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

PA Resources: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 intäkter om 525,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -0,8 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 140,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 26,8 %.

Poolia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 intäkter om 281,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -16,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 3,1 %.

HMS Networks: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 99,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 14,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 22,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 22,8 %.

Nolato: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 797,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -10,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 51,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,5 %.

Elos: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 96,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -4,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 8,5 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,8 % .

INVISIO Communications: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 12,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 140,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -7,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Trygga Hem: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 15,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 9,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 5,4 % .

Midsona: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 288,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 5,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,3 % .

Sensys Traffic: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 intäkter om 13,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 50,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,4 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.