UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - PACT, UFLX, BWL, 2E, ARCM

14:29 / 19 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Proact: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 442,9MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 88,9 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 20,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,6 %.

Uniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 438,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 32,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,5 %.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 170,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 %.

2E Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 168,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,1 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Arcam: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 14,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 18,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal .