UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - NET, NOBI, EOLU, SAGA, ADDT, FPAR, VITR, DUNI, VIT, SVIK, EMP, PLED

09:30 / 26 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Net Entertainment: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 intäkter om 105,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,3 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 28,8 %.

Nobia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 3066,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -5,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 125,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 %.

Eolus Vind: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 456,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -7,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 56,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,3 %.

Sagax: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 208,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25,8 %. Driftnettot förväntas uppgå till 189,3 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 90,7 %.

Addtech: Remiums analytiker förväntar sig under Q2 en nettoomsättning om 1177,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,6%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 100,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 8,5 % .

FastPartner: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 116,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 17,1%. Driftnettot förväntas uppgå till 81,5 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 70,3 %.

Vitrolife: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 81,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,2%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,1 % .

Duni: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 952,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 1,0%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 103,0 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,8 % .

Vitec: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 86,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 9,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,6  % .

Studsvik: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 270,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -8,4 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 1,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,7 % .

Empire: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 86,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -1,5%. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,3 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

PledPharma: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 2,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -5,1 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.