UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - LJGR, ANOD, MSAB

08:49 / 20 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Atrium Ljungberg: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 hyresintäkter om 417,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 3,0 %. Driftnettot förväntas uppgå till 280 MSEK motsvarande en överskottsgrad om 67,1 %.

Addnode: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 290,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 31,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 35,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,9 %.

Micro Systemation: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 35,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 7,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 20,8 %.