UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BIOG, CSN, PREC, VBG, SVED, FPIP, CEVI, MABI

09:12 / 24 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

BioGaia: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 63,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 29,5 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 14,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,3 %.

Cision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 230,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -13,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 28,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 12,6 %.

Precise Biometrics: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 9,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -3,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

VGB Group: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 280,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 13,3 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 30,9 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,0%.

Svedbergs: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 90,2 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 2,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 12,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,2 % .

FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 26,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 12,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 14,0 % .

CellaVision: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 35,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,7 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,4 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 9,7 % .

Mabi Rent: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 39,0 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 4,6 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 11,7 % .