UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser Q3 - BEIA, BWL, DONE, DMAB, SMAQ, CZON, AQER, MSC

09:20 / 27 oktober 2011 Article

PrognosUnder rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

Beijer Alma: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 661,5 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 15,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 86,8 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 13,1 %.

Bringwell: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 170,1 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 7,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 13,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 %.

Done: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 36,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 63,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 3,7 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 10,1 %.

Dannemora mineral: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 0,0 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -20,0 MSEK.

Smarteq: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 16,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 0,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 0,3 % .

Cryptzone: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 10,8 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 25 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -4,6 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Aqeri: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 13,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 20,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -0,8 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.

Elanders: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 438,3 MSEK. Rörelseresultatet förväntas uppgå till 18,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 4,1 %.

MSC Konsult: Remiums analytiker förväntar sig under Q3 en nettoomsättning om 8,7 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 30,0 %. Rörelseresultatet förväntas uppgå till -1,0 MSEK motsvarande en negativ rörelsemarginal.