UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Pricer - Update

14:05 / 19 oktober 2011 Article

Nyheter

27/9: Pricer - noterat på Nasdaq OMX - har nyligen tagit ett antal order i södra Europa. Sammantaget rör det sig om ett flertal kunder som valt Pricers lösning för elektroniska hyllkantsetiketter. Den totala ordersumman uppgår till motsvarande cirka 20 MSEK och leveranser beräknas ske under 2011. Läs mer här

24/8: Pricer släpper Q2-rapport. Läs mer här

10/6: Pricer har fått en order från det belgiska dotterbolaget i detaljhandelskedjan Cora som ska installera Pricers lösning med elektroniska hyllkantsetiketter i sex av sina hypermarkets. Ordervärdet motsvarar cirka 5 MSEK och leverans sker genom partnern Fujitsu. Cora började installera Pricers lösning i sina franska butiker under 2010. Kedjan finns representerad i sex länder. Läs mer här

20/5: Ledande befattningshavare i Pricer har ökat sitt aktieinnehav i bolaget inom ramen för det optionsprogram som 2007 riktades till samtliga anställda och som förfaller i juni i år. Läs mer här

4/5: Pricer släpper Q1 rapport. Läs mer här

Analys

Omsättningen steg under Q2 med ca 30% (valutarensat 41%) vilket var ungefär i nivå med Remiums prognos. Den betydligt högre tillväxttakten från förra hösten har därmed fortsatt. Orderingången mer än fördubblades y/y och uppgick till 151 MSEK. Bruttomarginalen uppgick till 35%, vilket är en förbättring från nivån under Q1 och i nivå med Remiums förväntningar. Läs mer här

Baserat på Remiums prognoser för innevarande räkenskapsår handlas Pricer just nu till P/E 14,5. Om vi väljer att justera för bolagets nettokassa och tittar på EV/EBIT blir detta nyckeltal 12,4. Direktavkastningen förväntas uppgå till 2,7%.

pricer_nyckeltal


Pricer visar upp en intressant bild ur ett tekniskt perspektiv. Den negativa trend som lagt sin prägel på aktiens utveckling sedan början av maj i år är nu på allvar bruten och vi kan istället urskilja en positiv trend i det korta och medellånga perspektivet. Se den tekniska analysen här.

pricer_teknisk

Insider & Mäklarstatistik

Under maj genomfördes en omvänd split i Pricers aktie vilket medfört en rad transaktioner som i praktiken är utan betydelse. Utöver detta har en rad ledande befattningahavare både löst och köp nya optioner i bolaget, däribland bolagets VD och CFO. I slutet av september köpte Oron Branitzky 10 000 aktier i bolaget. Läs mer här

Totalt har 52 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med SEB och Carnegie  som dominerande aktörer på köp- respektive säljsidan. SEB har under perioden nettoköpt 1 361 694 aktier till en snittkurs på 8,94  kr medan Carnegie har nettosålt 530 453 aktier till en snittkurs på 8,52 kr. Läs mer här

pricer_maklare

Framtiden

Ett stort antal pilotorders har tagits under senare tid vilket traditionellt är ett bra tecken på att orderingången fortsätter att vara på en hög nivå. Speciellt glädjande under Q2 var den geografiska och storleksmässiga spridningen i order vilket också borgar för att den snabba försäljningstillväxten kommer fortsätta. Läs mer här

I en videointervju från början av september talar Pricers VD Fredrik Berglund om bland annat potentialen i att bolagets kunder framöver kommer att behöva byta ut delar av sina installationer som gjorts för ett antal år sedan. För att höra mer om detta men även mycket annat så kan du klicka här.

videointervju