UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Trigon Agri

11:30 / 14 oktober 2011 Article

Trigon Agri är en integrerad producent av spannmål och mjölkprodukter och bolaget bedriver sin verksamhet i Ukraina, Ryssland och Estland. Affärsmodellen bygger på storskalighet och hög effektivitet där ambitionen är att kunna producera spannmål på väldigt stora arealer med lägsta möjliga personalbehov och uppnå lägsta möjliga produktionskostnad per ton.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en teknisk analys av bolagets aktie

trigon_om_bolaget