UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Avonova

16:18 / 28 oktober 2011 Article

Avonova är aktiva inom området hälsa och arbetsliv där bolaget bedriver en rad olika verksamhesgrenar grovt indelade i företagshälsa, primärvård samt en mindre del managementkonsultation. Bolaget fokuserar på att skapa frisknärvaro hos företag och organisationer och har idag omkring 4000 kunder av varierande storlek.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för att läsa en intervju med bolagets VD

om_bolaget