UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Mindre och medelstora bolag straffas fortsatt på börsen

09:44 / 7 oktober 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX VS OMXS30_2011-10-07

Sedan årsskiftet har småbolagen fallit med hela 32,4 procent ställt mot OMXS30 som i jämförelse endast fallit med 20,3 procent. Skillnaden uppgår nu till 12,1 procentenheter och på månadsbasis uppvisar storbolagen en ännu starkare siffra där skillnaden är hela 15,6 procentenheter.

Under veckan har vi på introduce.se publicerat updates på följande bolag:

FormPipe, Vinovo, VBG Group, Nolato, CellaVision