UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Mindre och medelstora bolag med hög avkastning på eget kapital

10:04 / 26 oktober 2011 Article

Varje vecka publicerar vi med hjälp av Nyckeltalskompassen listningar av intressanta nyckeltal för bolagen på introduce.se. Samtliga nyckeltal baseras på prognoser som uppdateras kvartalsvis och är framtagna av analytiker på Remium AB.

Denna vecka har vi screenat fram bolag som har en avkastning på eget kapital över 24,2% baserat på 2011 års prognostiserade vinst samt ett börsvärde över 295,2 MSEK och sedan sorterat dessa på lägst P/E-tal. Vill du ha fler nyckeltal, räkna ut dina egna eller få en förklaring till varför prognosen ser ut som den gör så är det bara att klicka dig in på Nyckeltalskompassen och/eller det bolag du är intresserad av. Kursdatan är fördröjd 15 minuter.

Nyckeltal_mcap250msek