UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Midsona - Update

13:34 / 7 oktober 2011 Article

Nyheter

12/8: Midsona lanserar varumärket Naturdiet i Norge. I Sverige och Finland ökade försäljningen av Naturdiet med 37 % och omsatte drygt 100 MSEK under 2010 och hittills under 2011 har tillväxten varit forsatt stark. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

16/5: Den avkunnade domen avseende avdrag för förlust på fordringar med 74 MSEK i Midsona AB:s dotterbolag Trettiosjucorp AB har vunnit laga kraft. Klicka här för mer information.

28/4: Förslag till ny styrelse i Midsona AB. Åke Modig föreslås som styrelseordförande. Harald Norvik och Sven Sandberg har avböjt omval.

Analyser

Bollingerbanden har smalnats av markant vilket indikerar att en kursrörelse åt något håll inom en snar framtid är att vänta. Stödet vid 12,75 kr återstår som en stark psykologisk nivå. Klicka på bilden för att läsa hela tekniska analysen.

Midsona_TA

Omsättningen för Q2 uppgick till 278 MSEK motsvarande en tillväxt på 0,4 %. Rörelseresultatet blev 11 MSEK. Finland utvecklades starkt, mycket tack vare förvärvet av Bio-Vita. Sveriges utveckling har varit något svagare än förra året medan Norge tappade 20 %. Kommer omsättningen för de kvartstående kvartalen in enligt Remiums prognoser blir Q2 årets svagaste kvartal. För mer nyckeltal, klicka här.

Midsona_nyckeltal

Enligt Remiums analytikers prognoser handlas aktien för 2011e till ett P/S-tal på 0,3 och ett P/E-tal på 8. Jämför fler nyckeltal med nyckeltalskompassen.

 

Insider & Mäklarstatistik

Midsona_insider

De senaste sex månaderna har VD Peter Åsberg köpt 3 500 aktier samtidigt som CFO Lennart Svensson har köpt totalt 4 000 aktier vid två olika omgångar. Hans totala innehav uppgår nu till 10 416 aktier samt 100 000 teckningsoptioner. Styrelseledamoten Ralph Muhlrad köpte i maj 150 000 aktier vilket motsvarar hans totala innehav.

Totalt har 21 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna. Avanza Bank toppar köpsidan med 42 859 aktier nettoköp till en snittkurs på 14,05 kr. Mangold Fondkommission dominerar säljsidan med 67 139 sålda aktier till en snittkurs på 13,99 kr.

Framtiden

videointervju

VD Peter Åsberg nämnde i intervjun som genomfördes den 23:e augusti att utvecklingen i Finland varit positiv men att bolaget tycker sig varit aningen för små i landet. Förvärvet i BioVita var således en milstolpe och ett stort steg för att stärka positionen i Finland. För att se hela intervjun, klicka på bilden.

Remiums analytiker prognostiserar en omsättning på 288,8 MSEK för det tredje kvartalet, motsvarade en tillväxt om 5 %. Midsona har under kvartalet skurit ner på personalstyrkan samt tittat över det besparingsprogram som tidigare kommunicerats. Rörelsemarginalen förväntas uppgå till 6,3 %. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakas: 26 oktober  - Delårsrapport Q3