UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Låg insiderhandel som effekt av rapportperiod

13:45 / 24 oktober 2011 Article

InsideranalysVarannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hurinsynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I BioGaia har Bo Möllstam sålt 1 500 aktier.
  • I Vitec har en rad innehavsanmälningar gjorts som en följd av flytten till NASDAQ OMX Small Cap.
  • I Allenex kan vi notera en rad transaktioner hänförliga till den företrädesemission som just nu genomförs i bolaget.
  • I Stille har styrelseledamot Bruce Grant sålt 77 594 aktier. Samma antal aktier har VD Philip Siberg köpt.