UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insiders fortsatt i köptagen bland börsens mindre och medelstora bolag

09:55 / 10 oktober 2011 Article

Insideranalys

Varannan vecka publicerar vi en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX, Firsth North samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Bringwell har VD David Rönnberg köpt 250 000 aktier i det egna bolaget. Totalt uppgår hans innehav nu till 830 000 aktier. Även styrelseledamoten Jon Jonsson köpt 407 633 aktier vilket nu ger ett totalt innehav om 5 258 109 aktier.
  • I Seamless har styrelseledamoten Johan Kyllerman köpt ytterligare 5 000 aktier vilket ger honom ett totalt innehav om 45 000 aktier i Seamless.
  • I HMS Networks har flertalet insider utökat sitt innehav. Det är familjen Douglas som genom investmentbolaget Latour utökade sitt innehav med 363 504 aktier totalt
  • I Pricer har försäljningschefen Oron Branitzky köpt ytterligare 10 000 aktier. Totalt uppgår hans innehav till 250 000 aktier.
  • I Addtech har Rolf Persson, annan befattning dotterbolag, sålt 6 000 aktier i bolaget. Efter försäljningen äger han nu inga aktier i bolaget.
  • I slutet av september och i början av oktober har Diamyd Medicals huvudägare Bertil Lindqvist köpt aktier i 4 omgångar. Sammanlagt har han köpt 29 799 aktier och totalt äger han nu 4 100 078 aktier.
  • I AllTele fortsätter största ägaren Mark Anthony Hauschildt att köpa ytterligare aktier i bolaget. Under september och oktober månad har han köpt totalt 204 973 aktier.
  • Bengt Stillström, en av de större ägarna i Profilgruppen, har köpt 2 044 aktier i bolaget. Totalt uppgår hans innehav till 726 211 aktier.
  • I Allenex har forsknings- och utvecklingschefen Håkan Hall köpt 5 000 aktier i det egna bolaget.
I Eolus Vind har styrelseordförande Hans-Göran Stennert köpt 20 000 aktier i bolaget. Hans-Göran Stennert äger totalt 300 000 A-aktier samt 564 984 B-aktier i Eolus Vind.
I Vitec har styrelseledamoten Jan Friedman köpt aktier i flera omgångar. Totalt
uppgick den senaste tidens köp till 7 346 aktier och Jan Friedmans sammanlagda innehav
uppgår till 9 346 aktier.
I Indutrade har styrelseledamoten Ulf Lundahl köpt 2 000 aktier i det egna bolaget.
Detta innebar en dubblering av innehavet då det nu totalt uppgår till 4 000 aktier.
I Poolia har VD Monika Elling köpt 50 000 aktier. Efter transaktionen uppgår hennes
aktieinnehav till 338 000 aktier i Poolia vilket gör henne till den 8:e största
ägaren.
I Nordic Service Partner har huvudägaren Jeppe Droob fortsatt att köpa aktier i det
egna bolaget. Under augusti månad har han köpt 8 750 aktier och det totala innehavet
uppgår till 18,9 % av rösterna och kapitalet.
I East Capital Explorer har flertalet insynsregistrerade personer köpt aktier under
den senaste tiden. Alexander Ikonnikov, styrelseledamot, har köpt 2 500 aktier. Jacob
Grapengiesser, partner samt senior rådgivare, har köpt 22 046 aktier. Paul Bergqvist,
styrelseledamot, har köpt 2 000 aktier. Peter Elam Håkansson är en av bolagets
grundare och har under andra halvan av augusti i två omgångar köpt 87 800 aktier genom
bolag. Slutligen har Justas Pipinis, styrelseledamot, köpt 4 258 aktier. Sammanlagt
har insiders köpt 118 604 aktier vilket motsvarar ungefär lite mer än 6 miljoner
kronor.
I Profilgruppen har Samuel Sandkvist köpt 1 500 aktier i två omgångar vilket även utgör hans totala innehav.
I Svedbergs har VD Anders Tofte utökat sitt innehav med 6 020 aktier. Före dessa transaktioner hade Anders Tofte inga aktier i bolaget.
I DIBS Payment Serivce har Christoffer Häggblom genom bolag köpt 30 000 aktier den 19:e augusti. Christoffer Häggblom är även vd för Right Internet Ventures som är 5:e största ägare i bolaget.
I Image Systems har VD samt större innehavare Mikael Jacobsson köpt 40 000 aktier. Totalt uppgår hans aktieinnehav till 3 946 808 aktier.
I WeSC har Jan Carl Adelswärd köpt 3 500 aktier den 11:e augusti.
I Midsona har VD Peter Åsberg köpt 3 500 aktier i det egna bolaget. Hans sammanlagda innehav uppgår efter transaktionen till 27 052 aktier vilket med dagens aktiekurs motsvarar drygt 350 000 kr.
I 3L System har insiders köpt aktier i två omgångar. Först köpte Mikael Pihlblad, utvecklingschef, 310 aktier och därefter köpte VD Fredrik Ruben 1 000 aktier i det egna bolaget.
I Global Health Partner fortsätter styrelseledamoten Andrew Wilson att sälja aktier.
Den senaste försäljningen rörde sig om 20 150 aktier och detta innebär att det totala
innehavet nu är 0.
Övriga insidertransaktioner har skett i Pricer, VBG Group, Arise Windpower, Net Entertainment samt Geveko.