UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Global Health Partner - Update

13:09 / 21 oktober 2011 Article

Nyheter

5/10: Global Health Partner (GHP) har deltagit i en nyemission och därigenom blivit minoritetsdelägare i Laastari Lähiklinikka. Efter nyemissionen förblir Laastari Lähiklinikka majoritetsägd av ledningen och privata investerare. Läs mer  här

19/7: Global Health Parter släpper Q2-rapport. Läs mer här

13/7: Global Health Partner har förvärvat OPA, Ortopædisk Privathospital Aarhus A/S i Århus, Danmark, en specialistklinik med verksamhet inom ortopedi och ryggkirurgi. "OPA kompletterar mycket väl våra befintliga kliniker inom dessa områden. Läs mer här

28/4: Global Health Partner släpper Q1-rapport. Läs mer här

Analys

Rapporten för Global Health Partners andra kvartal kom in strax under Remiums förväntningar. Omsättningen växte med 14 procent och blev totalt 181,7 MSEK jämfört med våra estimat på 188,2 MSEK. Rörelseresultatet blev också något sämre än förväntat, 13 MSEK blev utfallet medan vår prognos var 17,4 MSEK. Läs mer här

Baserat på Remium prognoser för innevarande räkenskaps år kommer Global Helth Partner att visa upp en helårstillväxt om 22,5 procent och aktien värderas till EV/Sales 1,0, det vill säga  i linje med försäljningen.

global_health_partner_nyckeltal

I en teknisk analys från den 13:e oktober konstaterades att aktien handlades  i en konsolidering och att någon direkt trend inte gick att urskilja på kort sikt. Intressanta nivåer att bevaka är stödet vid 9,80 kr och motståndet vid 10,50 kr. Läs mer här

Insider & Mäklarstatistik

Insiderhandeln har under det senaste halvåret varit relativt lugn. Det enda av vikt att belysa är att styrelseledamoten Andrew Wilson har sålt totalt 32 000 aktier medan. Läs mer här

Totalt har 29 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med SEB och Carnegie som dominerande aktörer på köp- respektive säljsidan. SEB har under perioden nettoköpt 206 200 aktier till en snittkurs på 10,79 kr medan Carnegie har nettosålt 253 729 aktier till en snittkurs på 10,88 kr. Läs mer här

global_health_partner_maklare

Framtiden

Bolaget bedömer att marknadsläget kommer att förbättras ytterligare tack vare implementering av fritt vårdval i Sverige och Finland. Enligt VD bekräftades detta under Almedalsveckan. Andra positiva signaler är att de flesta av klinikerna löper på enligt plan samtidigt som bolaget fortsätter att investera i förbättringar i flertalet kliniker. Efter periodens utgång förvärvades en specialistklinik i Danmark, OPA, där lönsamheten pressats av nedgången på den danska marknaden. Läs mer här

I en intervju från i slutet av augusti svarar Global Health Partners VD Per Båtelson  på frågor om arbetet med att förbättra patientmixen, bakgrunden till förvärvet i Århus, senaste nytt angående generell vårdfinansiering i Danmark, situationen inom övriga diagnosområden i Danmark samt skuldsättningen och förvärvsutrymmet i dagsläget. Se intervjun här

videointervju

Nästa moment att bevaka: 1 november - Delårsrapport Q3