UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Eolus vind - Update

14:01 / 12 oktober 2011 Article

Nyheter

29/9: Förändring av antalet aktier och röster samt aktiekapital i Eolus Vind AB. Läs mer här

31/8: Under den extra bolagsstämman kommunicerade Eolus Vind att bolaget enbart kommer att resultatavräkna 15 vindkraftverk under Q4. Detta innebär en skillnad på 4 verk mot den tidigare prognosen om att 19 verk skulle resultatavräknas under räkenskapsårets fjärde kvartal. Skillnaden är hänförlig till leveransförseningar. Klicka här för att läsa hela nyheten.

12/8: Eolus Vind förvärvar Svenska Vindbolaget och stärker sin position som Sveriges ledande vindkratprojektör. Svenska Vindbolaget är värdet till cirka 107 MSEK och tillför ytterligare 500 platser för vindkraftverk. Läs mer här.

5/7: Eolus Vind har tecknat ett ramavtal med Vestas Northern Europe AB avseende leverans av vindkraftverk med en total effekt på 180 MW. Vestas skall leverera vindkraftverken successivt under en treårsperiod.Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Analys

Eolus Vind har brutit ned igenom stödet vid 50 kr vilket triggande en förstärkt rörelse i samma riktning. Aktien har varit nere och vänt vid 43,50 kr vilket sedan tidigare varit en viktig stödnivå i aktien. Klicka här för att läsa hela den senaste tekniska analysen.

eolus_ta

Under Q3 etablerades totalt 8 verk (17) med en total effekt på 16,0 MW (29,5). Omsättningen uppgick till 348,5 MSEK motsvarande en negativ tillväxt på 19,4 %. Nettoresultatet uppgick till 12,5 MSEK (24,1) vilket gav en vinst per aktie på 0,55 kr (1,07). Titta på fler nyckeltal här.

eolus_keyfig

Enligt Remiums prognoser för 2011 handlas aktien i dagsläget till ett P/E-tal på 8,4 samt till en direktavkastning på 1,1 %. Jämför fler nyckeltal genom att klicka på bilden.

Insider & Mäklarstatistik

Senaste sex månaderna har inga insidertransaktioner skett. Skaffa dig ett mer detaljerat och historiskt perspektiv genom att klicka här.

Eolus_aktien

Totalt har 27 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med SEB Enskilda och Avanza Bank som huvudaktörer. SEB har nettoköpt 86 385 aktier till en snittkurs på 50,99 kr. Avanza dominerar säljsidan med 289 427 sålda aktier till en snittkurs på 51,11 kr. För mer detaljerad information, klicka på bilden.

Framtiden

VD Gustaf Ekberg nämnde i den förra intervjun som lanserades den 7:e juli att byggnation av större vindkraftparker erbjuder möjlighet att bygga billigare elnät själv än vad de stora elbolagen kan erbjuda. Läs mer här.

Hittills i år har 35 verk etablerats och under Q4 och kommer ytterligare 15 verk att resultatavräknas. Detta är 4 verk mindre än den tidigare kommunicerade prognosen om 54 verk och den något lägre etableringstakten är hänförlig till leveransförseningar. De återstående 4 verken har uppförts men ännu inte tagits i drift.

Det tidigare kommunicerade målet om att etablera 200 verk med en effekt på cirka 400 MW under 3-årsperioden 09/10 - 11/12 ligger fast.

Till följd av den höga etableringstakten väljer bolaget att prioritera projekteringsverksamheten framför expansion av den egna förvaltningsportföljen. Omsättningen för det fjärde kvartalet är av Remiums analytiker prognostiserat till 456,6 MSEK motsvarande en negativ tillväxt på 7 %. Läs mer här.

Nästa moment som bör bevakas: 27 oktober - Bokslutskommuniké Q4 (juni-augusti)